Rok 2016

zajawka pielgrzymka chorychJuż po raz pięćdziesiąty pierwszy przed cudowny obraz Jasnogórskiej Pani przybyli chorzy i niepełnosprawni z niemal całego kraju. Właśnie w tym dniu przypadało patronalne święto Apostolstwa Chorych – głównego organizatora tego wielkiego przedsięwzięcia, którego pracownicy i wolontariusze koordynowali przebieg pielgrzymki i troszczyli się o wszystkich jej uczestników. Tegoroczna pielgrzymka wpisywała się w 1050 rocznicę Chrztu Polski a także w ogólnoświatowe dziękczynienie za kult Bożego Miłosierdzia. Przewidzianą na godz.11.00 Eucharystię poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa, po której zebrani w przyklasztornej bazylice mogli wysłuchać ciekawego wykładu księdza profesora Stanisława Warzeszaka, człowieka, który w ostatnim czasie sam doświadczył krzyża cierpienia. Kapłan pełniący w ciągu ostatnich sześciu lat funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia z wielkim zrozumieniem odniósł się do wielu problemów towarzyszących ludziom chorym i niepełnosprawnym.

Jego wykład wskazywał na niezwykle ważne zadanie ludzi chorych jaką jest misja propagowania miłosierdzia w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele. Tuż przed Mszą Świętą mieliśmy okazję wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Akademos” z Katowic. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, któremu towarzyszyło kilkunastu kapłanów, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi przybyli na Jasną Górę z różnych stron Polski. Podczas homilii ksiądz Arcybiskup przypomniał, że to właśnie spotkanie osób najbardziej kruchych fizycznie i na co dzień potrzebujących pomocy innych jest najbardziej cenne dla wspólnoty Kościoła, bo to one dzielą się z nią największym skarbem – stygmatem cierpienia. Nazwał on chorych i cierpiących „niezastąpionymi pośrednikami w zbawianiu świata". Ksiądz Arcybiskup podziękował tym wszystkim tym, którzy każdego dnia pochylają się nad łóżkami chorych opiekując się potrzebującymi. Dary ofiarne przynieśli w procesji do ołtarza przedstawiciele osób chorych i służby zdrowia. Wśród delegacji nie zabrakło również i naszych reprezentantów. Po Mszy Świętej było trochę czasu, aby, ci którzy odczuwali już energetyczne braki, mogli się nieco posilić. Po przerwie udaliśmy się ponownie do bazyliki, aby rozważać Mękę Pańską. Drodze Krzyżowej przewodniczył jeden z redaktorów Apostolstwa Chorych – ks. Jan Smolec, który poprzez oparte na własnych tekstach rozważania poprowadził nas za niosącym krzyż Chrystusem. Naszym, ośrodkowym akcentem podczas drogi krzyżowej było poprowadzenie śpiewu przez naszego muzykoterapeutę – pana Andrzeja. Na koniec wszyscy chorzy zgromadzeni w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w bazylice wzięli udział w nabożeństwie eucharystycznym, któremu przewodniczył ks. Wojciech Bartoszek – dyrektor Apostolstwa Chorych, wraz z grupą osób świeckich i zakonnych. Podczas nabożeństwa udzielano chorym, starszym i niepełnosprawnym pielgrzymom indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wdzięczni jesteśmy za tę piękną inicjatywę. Cieszymy się z tego budującego spotkania. Jesteśmy szczęśliwi, że jak co roku, mogliśmy znowu wziąć w niej udział.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49