Rok 2016

zajawka sps15Kiedy pierwsi mieszkańcy powstałego przed ponad 25 laty Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” rozpoczynali naukę w szkole masowej, w Polsce na temat nauczania integracyjnego rozpoczynała się dopiero dyskusja. Początkowo uczyli się oni w pobliskiej, miejscowej szkole w Borowej Wsi. Jednak kontakty z nauczycielami, byłymi oazowiczami, ze szkoły w Halembie, którzy pojawiali się w Ośrodku jako wolontariusze, oraz fakt dowożenia starszych uczniów do liceum w Wirku spowodowały, że pojawiły się nowe pomysły. Dyrektorem Ośrodka w Borowej Wsi był wtedy obecny dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej – ks. dr Krzysztof Bąk, zaś Szkołą Podstawową nr 15 sprawnie zarządzał, emerytowany już dziś dyrektor Henryk Kopeć. Dzięki ich porozumieniu w kolejnym roku szkolnym uczący się mieszkańcy placówki w Borowej Wsi zmienili miejsce nauki.

Odtąd halembska „Piętnastka” stała się szkołą, w której zanim jeszcze pojawiły się właściwe, regulujące podejmowane tu działania ustawy, uczono już otwartości, wrażliwości i tolerancji względem słabszych i potrzebujących kolegów. To były absolutne początki integracji w edukacji masowej na naszym terenie. Dziś Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi obchodzi dwudziestopięciolecie tych wydarzeń. Z tej okazji zaproszono do szkoły absolwentów klas integracyjnych, a było ich wielu na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, obecnych uczniów i ich rodziców, oraz gości, którym bliska jest omawiana tematyka. Do dyspozycji wszystkich udostępniono kramiki z rękodziełem wykonywanym przez uczniów, kawiarenkę, czy bar pod Bombką. Chętni mogli sprawdzić swoje szczęście w przygotowanej przez organizatorów loterii, zaś smakosze wyrobów wędliniarskich mogli je znaleźć na stoisku firmowym firmy „Kuś”. Przed godziną siedemnastą zaproszono wszystkich do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczął się, prowadzony przez panią Basię i panią Bożenę, Koncert Noworoczny. Nasz zespół „Od Serca” wystąpił jako pierwszy. Po nas prezentowało się jeszcze wielu wspaniałych wykonawców. Wraz z wyśpiewanymi kolędami złożyliśmy obecnemu dyrektorowi, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły najserdeczniejsze gratulacje i życzenia na dalsze lata działalności związanej z pracą z uczniami niepełnosprawnymi. Cieszymy się razem z nimi z okazji tego niezwykłego jubileuszu i cieszymy się, że nasza Caritas miała przed laty swój udział w tym pięknym dziele.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49