Rok 2015

zajawka apostolstwoZ Apostolstwem Chorych mamy naprawdę wiele wspólnego. Podobnie jak wielu naszych podopiecznych, osoby związane z Apostolstwem Chorych, mimo swoich ograniczeń, choroby i cierpienia starają się robić coś dla innych. Wspólne pielgrzymki, czy rekolekcje są dodatkowo okazją do zbliżenia pomiędzy naszymi organizacjami. Założyciel Apostolstwa Chorych - ks. dr Michał Rękas powiedział, że "Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku". Nasi wychowankowie uzdolnieni plastycznie, aktorsko, czy muzycznie również starają się być apostołami w środowiskach, do których trafiają. Często również zdarza się, że ofiarują Bogu swe cierpienia i słabości.

14 listopada w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach z okazji 90 – lecia istnienia w świecie Apostolstwa Chorych została odprawiona w jego intencji uroczysta Msza Święta.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp. Marek Szkudło. Homilię wygłosił ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Po Mszy Świętej zaproszeni goście przeszli do pobliskiego budynku Wydziału Teologicznego, gdzie mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów wygłoszonych w ramach okolicznościowej konferencji. Ks. dr Damian Bednarski mówił na temat tradycji lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach, zaś dyrektor Apostolstwa Chorych – ks. dr Wojciech Bartoszek podjął ciekawą tematykę historii i przyszłości Apostolstwa Chorych. Organizatorzy oferując swoim gościom obfitą strawę duchową nie zapomnieli również o poczęstunku dla ciała. Niech Wam Pan Bóg błogosławi na dalsze lata. Szczęść Boże.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49