Rok 2015

zajawka kombatant2Tradycją już stały się przedświąteczne spotkania szeroko pojętego środowiska kombatanckiego z prezydentem miasta. Również w tym roku kilka dni przed właściwą Wigilią mieliśmy okazję przeżywać jej przedsmak wspólnie z przedstawicielami weteranów wojennych, Sybiraków, Rodzin Katyńskich,  Rodzin Policyjnych 1939 oraz weteranów represjonowanych w stanie wojennym. Pani Grażyna Dziedzic – prezydent naszego miasta, miała wiec okazję złożyć wszystkim świąteczne życzenia. Zanim to jednak nastąpiło wszyscy przybyli oddali cześć relikwiom błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które kilka dni wcześniej, dzięki staraniom i determinacji członków Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym trafiły do naszej parafii. Nasi mieszkańcy również mogli ucałować relikwie błogosławionego kapłana, dzięki staraniom naszego dyrektora i kapelana, który specjalnie zmienił w tym dniu kolejność omawianych tematów podczas porannych rorat. Mszę Świętą zastąpiła w tym dniu okolicznościowa konferencja wygłoszona do zebranych przez księdza dra Antoniego Bartoszka.

Po przejściu do jadalni nadszedł czas na wspomnienia i życzenia. Pan Stanisław Kiermes, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym i uczestnik tamtych wydarzeń, wspominał pierwsze dni po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 19981 roku. W milczeniu zebrani na sali wysłuchali jego przejmującej relacji. Zanim na stole pojawiły się wigilijne potrawy zaproszono wszystkich do ostatniej przed świętami próby kolędowania i wspólnego śpiewania. Chętnie podłapano świąteczne tony. Pięknie zabrzmiało przy opuszczonych żaluzjach „Wśród nocnej ciszy” i mimo, że noc była trochę udawana, to pełna życzliwości atmosfera i szczere życzenia były najprawdziwsze. Pochwały otrzymali kucharze na wspaniałego karpia i „najlepsze na Górnym Śląsku” makówki. Wszyscy żegnający się z nami goście zostali obdarowani przygotowanymi w warsztacie terapii zajęciowej kolorowymi choineczkami, które wraz z, mamy nadzieję, miłymi wspomnieniami zabrali ze sobą do domu.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49