Rok 2015

zajawka 20latTym, którzy pamiętają początki Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie, trudno w to dziś uwierzyć, ale w tym roku mija równe dwadzieścia lat od chwili gdy, mocą dekretu Metropolity Górnośląskiego – arcybiskupa Damiana  Zimonia, został on powołany do życia. Misją Ośrodka jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś tych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. W naszych strukturach funkcjonują: dom pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Mamy też mieszkania chronione, Jest Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych i Artystycznych, działa Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka” oraz zespoły artystyczne, które umożliwiają naszym wychowankom realizowanie swoich artystycznych pasji. Ogółem ze wsparcia Ośrodka korzysta regularnie prawie 250 osób. Ośrodek realizuje również szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które zwiększają możliwości  uczestniczenia przez naszych wychowanków w szeroko rozumianej kulturze, pomagają w  wyrównywaniu szans, pogłębianiu integracji społecznej oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku człowieka niepełnosprawnego.

A dzieje się to dzięki organizowanym przez  Ośrodek konferencjom, sympozjom, wystawom, a także festynom, koncertom, imprezom sportowym i spotkaniom integracyjnym. Wspomnianym celom sprzyjają również różnego rodzaju wydawnictwa popularyzujące możliwości osób niepełnosprawnych, integrujące  naszą  młodzież z ich zdrowymi rówieśnikami, a także treningi, zawody sportowe, wycieczki, plenery malarskie i fotograficzne oraz turystyka pod wszelkimi możliwymi postaciami.  Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, czego dowodem jest bodaj najokazalszy owoc takiej współpracy podjętej przez wszystkie rudzkie placówki działające na rzecz osób z różnego rodzaju deficytami – Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych,  którego inicjatorem i od 2004 roku koordynatorem wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest nasz Ośrodek. Przeżywany w tym roku jubileusz i zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu spotkanie w ramach dorocznej imprezy Serce Pełne Dobra były okazją do podziękowań i wspomnień. W uroczystość Najświętszego Serca Pana  Jezusa, nasze patronalne święto, mieliśmy już okazję podziękować Panu Bogu, któremu jesteśmy nieustannie wdzięczni za wszelkie dobro jakie stało się w minionym  dwudziestoleciu  udziałem  naszych mieszkańców, uczestników i pracowników. Podczas  Mszy  Świętej  polowej, odprawionej przy naszym Ośrodku, podziękowaliśmy mieszkańcom dzielnicy za wspólnie przeżyty czas, otwartość i wszelkie gesty świadczące o naszej integracji.  Dziękowaliśmy również instytucjom, i ludziom je reprezentującym bez których otwartości nic by się wtedy nie wydarzyło. Szczególne podziękowania zostały wypowiedziane wtedy pod adresem Kopalni Halemba, Miasta Ruda Śląska, Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i naszej katowickiej Caritas. Podczas uroczystej sobotniej gali mieliśmy okazję podziękować kolejnym osobom, z którymi współpraca przynosi wspaniałe owoce. Wśród wyróżnionych była pani Danuta Wodarska - prezes Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego ”Halemba”, która od lat organizuje integracyjne obozy sportowe, w których biorą udział również nasi mieszkańcy, państwo Agata i Tomasz Bednarzowie i ich firma ATB, organizujący koncerty w duchu muzyki chrześcijańskiej oraz zatrudniająca na przestrzeni minionych lat najwięcej naszych  wychowanków firma Megaserwis z Katowic. Okolicznościowe statuetki trafiły również do uświetniających imprezę zespołów  Spes i Capax Dei. Oprócz nich na scenie prezentowali się nasi wychowankowie, zaprzyjaźniona z Ośrodkiem młodzież, a nawet para młodych akrobatów, których niedawno mogliśmy podziwiać w popularnym, telewizyjnym programie „Mam talent”. Występ Kingi Lewickiej i Łukasza Wojtaszczyka wzbudził wśród publiczności naprawdę duże emocje. Tak samo wiele pozytywnych emocji wywoływało każdorazowe pojawienie się na scenie Grzesia Siemienkiewicza, naszego mieszkańca, który wcielił się w tym dniu w rolę trzeciego konferansjera. Specjalne podziękowania odebrali również Prezydent Miasta Ruda Śląska – pani Grażyna Dziedzic, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – pani Bożena Stępień oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – pan Krystian Morys – czyli przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących z Ośrodkiem. Szczególne miejsce zarezerwowano tu dla obecnego na gali dyrektora katowickiej Caritas, a przed dwudziestu laty głównego inicjatora powstania Ośrodka, ks. dra Krzysztofa Bąka. To on odebrał od zebranych największe brawa po przedstawionej przed przerwą rymowanej historii zatytułowanej: “A Pônbôczek się uśmychnôł” odnoszącej się w żartobliwy sposób do absolutnych początków Ośrodka. Prezentowany tekst wyraźnie jednak ukazuje, że oprócz księdza Krzysztofa, na jeszcze większą chwałę  zasługuje jeszcze Ktoś... I to On, bez najmniejszych wątpliwości, jest Sprawcą i Stwórcą wszystkiego.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49