Rok 2015

zajawka bibliotreka2Po trwającym blisko dwa miesiące cyklu wyjazdów do różnych muzeów, licznych miejsc i zabytkowych obiektów, czy nawet filharmonii i opery, przyszedł czas na podsumowanie projektu „Śląski Witraż” realizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i kilka innych podmiotów współpracujących. W ramach wspomnianego projektu miedzy innymi nasi wychowankowie mieli okazję odwiedzić większość wymienionych na wstępie miejsc i czerpać wiedzę na temat historii Śląska, jego kultury, czy nadal pielęgnowanych w wielu miejscach tradycji. W głównym gmachu Biblioteki Śląskiej, w sali Parnassos, zebrali się zatem realizatorzy i beneficjenci, aby raz jeszcze, dzięki ciekawie przygotowanej prezentacji zdjęciowej, wrócić do chwil, które nie tak dawno było nam dane razem przeżywać. Organizatorzy pomyśleli też o przepysznej strawie duchowej w postaci występu dwojga wspaniałych artystów z Akademii Muzycznej.

W imieniu wszystkich naszych wychowanków, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w kończącym się projekcie złożyliśmy na ręce gospodarza, pana profesora Jana Malickiego – dyrektora biblioteki, najserdeczniejsze podziękowania. Są one wyrazem uznania dla wszystkich pracowników Biblioteki Śląskiej, którzy poprzez swoją pracę i wielkie zaangażowanie stworzyli grupie osób niepełnosprawnych warunki umożliwiające zakosztowanie dóbr lokalnej i ponadlokalnej szeroko pojętej kultury. Ostatnim punktem programu było spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem, pochodzącym ze Śląska wybitnym aktorem, znanym między innymi z kultowych filmów Kazimierza Kutza. Spotkanie pozwoliło widowni na zbliżenie się do artysty, który podzielił się z nią swoją wizją  Śląska. Jeszcze raz w imieniu naszych wychowanków serdecznie dziękujemy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49