Rok 2015

zajawka warsztatySpotkanie w filii Biblioteki Śląskiej w Katowicach było kolejnym, realizowanym w ramach projektu „Śląski witraż”, spotkaniem realizowanym przez Bibliotekę Śląską, a dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. w dniu 23.10.2015 r. na wykładzie dotyczącym architektury było dla uczestniczącej w nim grupy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przyjemnym zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się, że o tak poważnych sprawach można rozmawiać w tak ciekawy, a zarazem przystępny sposób. Wspólnie zastanawialiśmy się nad pojęciami: architektura, architekt, zabytek, czy też styl architektoniczny. Zgodnie z zapowiedzią prelegentki okazało się, że każdy z nas ma spory zapas wiedzy związanej nie tylko ogólnie z architekturą, ale również tej bardziej szczegółowej odnoszącej się do omawianych stylów architektonicznych. Popisywaliśmy się zatem swoją wiedzą, dzieląc się posiadanymi informacjami na temat egipskich piramid, starożytnych budowli obronnych, strzelistych gotyckich kościołów, renesansowych pałaców, oraz budynków z okresu rokoko, itd., aż do czasów współczesnych. Chłonęliśmy jednocześnie nowe dla nas treści. Na zakończenie spotkania, już w części warsztatowej, mogliśmy wykorzystać naszą, usystematyzowaną już wiedzę w sposób praktyczny opisując i dekorując na wylosowanych planszach fasady budynków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49