Rok 2015

W sobotę 11 kwietnia, w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, spotkali się na dorocznym święcie pracownicy, kapłani, mieszkańcy Ośrodków, Parafialne Zespoły, Szkolne Koła oraz wolontariusze i przyjaciele Caritas. Wszystkich zgromadziła chęć spotkania i wspólnej modlitwy. Przed Eucharystią podczas Godziny Uwielbienia mieliśmy okazję, aby adorować obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa Miłosiernego w przededniu Jego święta, oraz dziękować Mu za wszelkie łaski i prosić o dalsze. „Naszym pierwszym charytatywnym działaniem powinno być otwarcie się na Jezusa” – zachęcał ks. biskup Marek Szkudło, który przewodniczył liturgii Mszy Świętej.

Nawiązując do słów „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”, które to słowa padły, gdy Piotr i Jan napotkali chromego przed drzwiami świątyni w Jerozolimie, biskup stwierdził: „To coś cudownego! Móc powiedzieć: mam Jezusa.” Mówiąc o zawiłych drogach życia, które często nie są Bożymi drogami, biskup podkreślił wierność Boga wobec nas: „ On nigdy się nas nie wyprze. Bóg przychodzi i obdarza nas miłością. Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy i nie dlatego, że jesteśmy grzeszni, lecz pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, słabi, nieporadni. On przychodzi, by Jego Miłość Miłosierna nas przemieniała. Trzeba sobie to mocno uświadomić, że moc naszego działania nie jest z nas, lecz pochodzi od Niego. Dlatego też, tak ważne powinno być dla nas osobiste spotkanie z Jezusem, aby od Niego czerpać siłę. Nie wystarczy usłyszeć: Jezus Zmartwychwstał! Trzeba spotkać się z Nim osobiście. W tym spotkaniu dokonuje się obdarowanie Duchem Świętym. Apostołowie spotkali osobiście Zmartwychwstałego, przyjęli Jego Ducha, poszli i napełnili całą Jerozolimę imieniem Jezus, które zwycięża grzech, śmierć i szatana”. Tradycyjnie, jak co roku, po Mszy Świętej była okazja do dzielenia się swoimi doświadczeniami i radościami przy kawie i kołoczu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49