Rok 2015

Będąc w Krynicy, postanowiliśmy zdobyć najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego – Jaworzynę Krynicką. Próbę podjęliśmy 6 lipca. Jaworzyna Krynicka znajduje się w grani głównej wschodniej części Pasma Jaworzyny. W północno-zachodnim kierunku do Bukowej (1077 m) grań ta jest względnie równa i niemal płaska, natomiast w południowo-wschodnim kierunku z Jaworzyny dość stromo, poprzez wierzchołki Bystrego Wierchu, Palenicy, Szczawnej Góry, Smereczyn i Jastrzębskiej Góry opada w widły Kryniczanki, Muszynki i Jastrzębika. Jaworzyna jest też zwornikiem dla dwóch bocznych grani – długiej południowej z wierzchołkiem Zaruby i krótkiej wschodniej opadającej do doliny Czarnego Potoku. Dolinami pomiędzy czterema grzbietami Jaworzyny spływają cztery potoki: Czarny Potok i jego dopływ Izwór, Jastrzębik i Szczawniczek. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy przy głównym skrzyżowaniu szlaków w Krynicy. Zielony szlak biegł stąd w kierunku przełęczy Krzyżowej, a dalej pod dolną stacją kolejki gondolowej. Spod stacji kolejki gondolowej, dalej zielonym szlakiem,  kierowaliśmy się przez Diabelski Kamień, czyli zbudowany z piaskowców ostaniec mający kształt dużego grzyba o wysokości około 5 m, do schroniska, które znajduje się poniżej szczytu Jaworzyny. Po odpoczynku w schronisku pozostał nam jeszcze około 20 minutowy odcinek na sam szczyt. Niecałe pół godziny później okazało się, że cel naszej wyprawy został osiągnięty. Po pół godzinnej przerwie na szczycie Jaworzyny zeszliśmy czerwonym szlakiem do Krynicy podziwiając przepiękną panoramę Beskidu Sądeckiego. Podczas naszej wędrówki na szczyt Jaworzyny Krynickiej można było zdobyć kolejne punkty do Rankingu Piechura Ośrodka w sezonie 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49