Rok 2015

Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej-Halembie w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. prowadził nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu Rudy Śląskiej, której celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej. Wyżej wymienione wsparcie zostało pozyskane w ramach „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 – Podprogramu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. 

Program był realizowany we współpracy z Caritas Polska, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Agencją Rynku Rolnego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Halembski Ośrodek wsparciem objął blisko 1300 osób, którym przekazał ponad 13 ton żywności, w formie paczek żywnościowych składających się z pięciu produktów: makaronu, mielonki wieprzowej, cukru, oleju rzepakowego i mleka.
W imieniu beneficjentów tegoż programu pomocy składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w udzielenie wsparcia najuboższym mieszkańcom Rudy Śląskiej.

program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49