Rok 2015

zajawka bibliotekaSpotkanie w Bibliotece Śląskiej zainaugurowało cykl spotkań, warsztatów i wyjazdów do miejsc kultury, które stanowią treść realizowanego przez Bibliotekę Śląską projektu "Śląski witraż". Jest on realizowany w ramach większego programu pod nazwą Kultura Dostępna. Otrzymane przez Bibliotekę Śląską dofinansowanie ze środków Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiły udział we wspomnianym projekcie osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, a więc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, osobom osadzonym w areszcie oraz grupom seniorów. Wśród wymienionych beneficjentów znalazło się miejsce dla dziesięcioosobowej grupy naszych wychowanków, którzy w zależności od zmieniającej się oferty, będą korzystać z niej zamiennie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przewodnim motywem przeprowadzanego projektu jest poznawanie szeroko rozumianej kultury Górnego Śląska, choć nie tylko, zaś jego podstawowym celem jest przełamywanie barier ograniczających dostęp do kultury wysokiej i nabycie przez uczestników projektu kompetencji do korzystania z jej dóbr.

Na pierwsze spotkanie do Biblioteki Śląskiej wyjechali uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach w pracowni arteterapii, medialnej i introligatorskiej. Przedstawiona na pierwszych zajęciach historia książki, od starożytnych papirusów do dzisiejszych multimedialnych plików, jak również możliwość dotknięcia starodruków z dawnych wieków były dla wszystkich bardzo ciekawą lekcją.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49