Rok 2015

zajawka rajd do piekarPiekary Śląskie są miejscem kultu maryjnego od kilkuset lat. Jak podają źródła, pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam już w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Pielgrzymka męska tradycyjnie przybywa do Piekar Śląskich od 1947 roku. Przez kilkanaście lat pielgrzymował z nią ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który potem jako papież co roku kierował też do pielgrzymów swoje posłanie. Telegram do gromadzących się w Piekarach wiernych przesyłał także papież Benedykt XVI. Uroczystej mszy świętej odprawianej, jak co roku, na piekarskim wzgórzu przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz a homilię, nawiązującą do hasła tegorocznej pielgrzymki stanowej "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", wygłosił po polsku ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Do Piekar Śl. przybyli też ordynariusze i biskupi seniorzy diecezji gliwickiej, opolskiej, bielsko-żywieckiej, a po raz pierwszy - pieszo z Radzionkowa - pielgrzymowali w roli biskupów dwaj nowi sufragani katowiccy. Specjalnymi gośćmi w Piekarach są w tym roku bp Michael Msonganzila z Tanzanii oraz delegat biskupa diecezji zaporosko-charkowskiej na Ukrainie. Oprócz wymienionych wśród wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów znaleźli się przedstawiciele męskiej części naszego Ośrodka. Kilku z nich, wraz z towarzyszącym im opiekunem, podjęło trud pieszego dotarcia do Matki Bożej Piekarskiej, zaś jeden, Janek, pielgrzymował wraz z grupą przyjaciół w obie strony.

Zmęczeni, ale zadowoleni ofiarowali swój trud Matce Bożej, zanosząc do Niej sobie tylko znane, oraz te intencje, w których inni mieszkańcy lub pracownicy prosili ich o modlitwę. Kilku brało już udział w pieszych pielgrzymkach wynosząc z nich pozytywne doświadczenia. Tym razem zwrócili uwagę, na nieco inną atmosferę w jakiej przebiegała pielgrzymka. „Panie Witku, my szli jak na rajd… Ani różańca, ani śpiywanio… Tak jakoś dziwnie…” – podzielił się następnego dnia swoimi odczuciami jeden z naszych mieszkańców. No cóż, dziwnie… Prawdopodobnie brak nagłośnienia, a może i inicjatywy wpłynął na to, że pojawiła się nieoczekiwana przez nikogo okazja do tak wyartykułowanego zdziwienia. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości nikt nie będzie już musiał się tak dziwić.
„Chrześcijanin wie, że jeśli chce przeprowadzić odnowę moralną rodziny i społeczeństwa – jeśli chce przyczyniać się do budowania ładu społeczno-moralnego – musi najpierw sam posiadać autorytet moralny” – powiedział metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, witając pielgrzymów. Metropolita katowicki podziękował dominikanom za relikwie św. Jacka, apostoła Europy północno-wschodniej, patrona archidiecezji i metropolii górnośląskiej. Przypomniał, że w tym roku przypadają jego 830. urodziny. Nawiązując do obchodzonej również w tym roku 90. rocznicy utworzenia diecezji katowickiej abp Skworc zauważył: „Nie zapominamy, że pierwszym aktem kultu maryjnego w nowo utworzonej diecezji katowickiej była koronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej 15 sierpnia 1925 roku przez nuncjusza apostolskiego Wawrzyńca Lauri. Warto wiedzieć, że korony ufundował i poświecił papież Pius XI”. Przywołując słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 1979 roku: „Raz jeszcze patrzymy w stronę pracowitego Śląska. Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej modlitwy”, metropolita katowicki zwrócił uwagę, że jest to również miejsce częstych wypadków przy pracy. W tym kontekście przypomniał bolesne wydarzenia z kopalni „Wesoła” i „Wujek” – „Ruch Śląsk”. Dużo uwagi abp Skworc poświęcił kwestii świętowania niedzieli.
Przytaczając apel biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli dodał: „Zgromadzeni u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wnosimy postulat: zagwarantowania niedzieli jej świątecznego charakteru”. Zwrócił uwagę, że według konstytucji jednego z państw Unii Europejskiej wspólne przeżywanie przez całe społeczeństwo świątecznego czasu jest bardzo jednoczące i państwowotwórcze. Odnosząc się do niedawnych wyborów prezydenckich w Polsce metropolita katowicki stwierdził: „Nowo wybranemu Prezydentowi RP życzmy odwagi w podejmowaniu decyzji służących Narodowi i dobru wspólnemu, które można obiektywnie określić. Ma ono, szczególnie dziś, jedno imię: rodzina!”.
Prezydentowi-elektowi zadedykował słowa Benedykta XVI o tym, że "państwo potrzebuje jakiegoś minimum prawdy, jakiegoś minimum poznania dobra – poznania, które nie poddaje się manipulacji". Samo państwo nie jest i być nie może źródłem prawdy i moralności, a jego celem nie może być "wolność bez treści". Państwo musi zatem „z zewnątrz” czerpać niezbędną do istnienia i działania miarę poznania i prawdy o dobru. Taką wartością jest dla państwa Kościół. Kościół musi – i robi to – szanować istotę państwa, ale dokłada też starań, aby w nim samym jaśniała prawda moralna, którą następnie Kościół ofiaruje państwu w sposób zrozumiały dla obywateli. Abp Skworc wskazał, że Kościół czyni to m.in. w postaci katolickiej nauki społecznej i Dekalogu, który jest niezbędnym dla obywateli elementarzem etycznym. Prezydent elekt skierował list do uczestników piekarskiej pielgrzymki. Mówiąc o sprawach regionu, abp Skworc przywołał ogłoszony niedawno dokument Rady Społecznej przy Metropolicie Katowickim „O przebudowę Górnego Śląska”. Przypomniał, że stworzyli go wybitni uczeni i praktycy, realiści, nie fantaści, ludzkie kochający swoją ziemię. Zdaniem autorów dokumentu, od poziomu kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców regionu zależeć będzie w dużym stopniu przyszłość regionu. Pierwszą i najważniejszą inwestycją są sami mieszkańcy Górnego Śląska.  „Roześlemy ten dokument do władz państwowych i samorządowych, jako nasz wkład w debatę na temat przyszłości Górnego Śląska” – zapowiedział abp Skworc. Wyraził nadzieję, że przyczyni się on do skonkretyzowania rządowych projektów i działań na rzecz Górnego Śląska. - I prosimy: „nic o nas bez nas”! Musimy tworzyć koalicję na rzecz Górnego Śląska, nie tylko w sprawach jego strukturalnej przebudowy, ale także kulturowej i – co dzisiaj szczególnie ważne – ekologicznej” – zaapelował metropolita katowicki. Nawiązując do kwestii środowiska abp Skworc wskazał, że Polska już od wielu lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze z całej Unii Europejskiej, a dopuszczalne limity są szczególnie mocno przekraczane m.in. w takich śląskich miastach jak Zabrze, Gliwice, Katowice i Rybnik. „Może nie mamy wielkiego wpływu na przemysł, ale mamy wpływ na to, co spalamy w paleniskach domowych. Nie przyczyniajmy się do zatruwania się nawzajem! Podejmijmy wspólny, ekumeniczny właśnie i ekonomiczny, wysiłek w tym zakresie! W tej sprawie trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu i samorządu oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości” – podkreślił abp Skworc. „Chrześcijanin wie, że jeśli chce przeprowadzić odnowę moralną rodziny i społeczeństwa – jeśli chce przyczyniać się do budowania ładu społeczno-moralnego – musi najpierw sam posiadać autorytet moralny” – podkreślał dalej abp Skworc. Dodał, że o takim autorytecie decydują co najmniej trzy warunki. Pierwszy to rzetelna, głęboka wiara, „potęga ducha”, jasne przekonania i silna, zdecydowana wola. Drugi to bezinteresowność, „logika daru”. Trzecim jest całkowita harmonia życia ze słowem. „Głos na tematy etyczne wymaga potwierdzenia go w życiu mówiącego. Wtedy też „pouczający” staje się „świadkiem”. W dzisiejszych czasach jest to zadanie niełatwe i odpowiedzialne” – wyjaśniał metropolita katowicki, apelując do słuchaczy o unikanie siedmiu grzechów głównych naszych czasów: zniechęcenia, nieufności, smutku, chamstwa, zaniedbania, kłamstwa i… osobistej, głównej wady. „Prawdziwa bowiem odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. To właśnie tu w Piekarach dokonuje się odnowa naszych sumień” – stwierdził na zakończenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49