Rok 2015

web 06Szóstego stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną tradycyjnie świętem Trzech Króli mieliśmy okazję wziąć udział w niezwykłej uroczystości. Grupa naszych wychowanków wraz z opiekunami i dyrekcją uczestniczyła w uroczystości świeceń biskupich dwóch nowych biskupów pomocniczych w naszej archidiecezji, jaka w samo południe miała miejsce w katowickiej katedrze. Ks. Marek Szkudło urodził się 28 lutego 1952 w Tychach. 23 marca 1978 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rak biskupa Herberta Bednorza. Na pierwszą wikariuszowską placówkę został skierowany do parafii św. Małgorzaty w Lyskach. W latach 1981-1987 był wikarym w parafii św. Michała, a następnie przez 7 lat - rezydentem. W czasie pobytu w parafii św. Michała w Katowicach mógł obserwować działalność duszpasterstwa harcerskiego skupionego przy tym kościele. W latach 1987-1992 był diecezjalnym kapelanem harcerzy.

W latach 1987-1994 był także wizytatorem katechetycznym w archidiecezji katowickiej.

W 1994 roku został proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Był dziekanem i ojcem duchownym kapłanów dekanatu Jastrzębie Górne, duszpasterzem mężczyzn, górników i ludzi pracy w archidiecezji katowickiej, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W 2008 roku otrzymał nominację na moderatora formacji kapłanów młodszych roczników święceń. W 2012 roku został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji katowickiej. Ks. Szkudło jest również zaangażowany w prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej – jest członkiem Komisji Głównej, przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa oraz członek Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W latach 2011-2012 był członkiem gremium przygotowującego ten synod. Należy do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów – gremiów doradczych biskupa diecezjalnego. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa: „W Tobie Panie zaufałem”.
Ks. Adam Wodarczyk urodził się 3 stycznia 1968 r. Tarnowskich Górach, od 14 roku życia należy do Ruchu Światło – Życie. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, w 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Damiana Zimonia. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Chorzowie i katecheta w Zespole Szkół Mechanicznych w Chorzowie oraz jako rezydent w parafii św. Jana Nepomucena w Bytomiu. W latach 1994-98 studiował w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej i Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1998-2003 odbył studia doktoranckie na KUL, z przerwą na roczne studia w Studium Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Doktorat pt.„Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) - życie i działalność” obronił w 2007 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. Jerzego Myszora. Od 2001 roku jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 2002-2007 mieszkał i pracował w Rzymie. Od 2007 roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski jest moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Obecnie, od 2013 roku pełni już drugą 6-letnią kadencję. Jest autorem najobszerniejszej monografii poświęconej osobie założyciela Ruchu Światło-Życie pt. "Prorok żywego Kościoła". Jako zawołanie biskupie wybrał słowa „Światło-Życie”.
„Bądźcie wiernymi sługami nowej ewangelizacji, która szerzy w świecie Światło Chrystusa. Wraz z Nim głoście, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże” – zachęcił we wtorek abp Wiktor Skworc księży Marka Szkudło i Adama Wodarczyka, którzy z jego rąk przyjęli święcenia biskupie. Współszafarzami święceń byli katowicki arcybiskup senior Damian Zimoń oraz biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy, pochodzący z archidiecezji katowickiej. Obecni byli liczni arcybiskupi i biskupi z całej Polski oraz z zagranicy, reprezentanci wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w śląskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, a także parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych. Katedrę szczelnie wypełnili wierni przybyli nie tylko z terenu archidiecezji katowickiej. Ksiądz arcybiskup w homilii zwrócił uwagę, że w tegoroczną uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół katowicki rozpoczyna „pracowite świętowanie” dziewićdziesiątej rocznicy swego powstania. W tym kontekście zaapelował: „Kościele na Górnym Śląsku – przyjmij na nowo światłość, która w ciemności świeci!. Przyjmijmy Chrystusa – Światło! Otwórzmy się wszyscy na Jego blask!”. Metropolita katowicki wezwał też powierzony mu Kościół, aby na nowo przyjął zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i dzielił się Jego światłością. „Podziel się tym światłem, które w ciemnościach świeci, z wszystkimi ludźmi! Bądź dla wszystkich miejscem objawienia, epifanii, znakiem, który wskazuje drogę do Chrystusa i na tę drogę zapraszaj wszystkich!” – prosił. Kierując swoje słowa bezpośrednio do biskupów nominatów, arcybiskup Skworc powiedział: „Z perspektywy uniwersalnej misji Kościoła ad gentes (do narodów), zwracam się do was, drodzy bracia, którzy otrzymujecie dziś święcenia biskupie: bądźcie wiernymi sługami nowej ewangelizacji, która szerzy w świecie Światło Chrystusa. Wraz z Nim głoście, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże”.
„Decyzją papieża Franciszka jesteście posłani do Kościoła katowickiego, który świętuje swoje 90. urodziny. Jesteście szczególnym, urodzinowym darem dla naszego Kościoła lokalnego i za ten dar jesteśmy papieżowi Franciszkowi wdzięczni” – zaznaczył metropolita katowicki. Nowo wyświęconym biskupom pomocniczym abp Skworc wyznaczył konkretne obowiązki. Bp. Marka Szkudło prosił, aby nadal dzielił z nim troskę o duchowieństwo śląskie, o jego stałą formację i troskę o osoby życia konsekrowanego. Bp. Adamowi Wodarczykowi powierzył staranie, aby światło Ewangelii przez Ruch Światło-Życie ożywiało parafialne wspólnoty, a także, by Domowy Kościół – gałąź tego Ruchu – „usilnie zabiegał, by wszystkie rodziny były miłością wielkie”.
Metropolita katowicki, który w tym dniu obchodził również rocznicę własnych świeceń biskupich, podkreślił znaczenie kolegialności biskupów. Mówiąc o wspólnej trosce, by każda parafia była wspólnotą wspólnot, zaznaczył: „Słowo wspólnie oznacza, iż kolegialnie będziemy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i budować Kościół katowicki, aby go przygotować na czas łaski, jakim niewątpliwie będzie stulecie jego powstania w strukturach Kościoła: czyli prawdziwy jubileusz, czas szczególnej łaski”. Na koniec zwrócił się do nowych biskupów: „Boski Nauczyciel domaga się od was, byście żyli Jego miłością i o niej świadczyli. Ukazujcie oczom powierzonej wam Owczarni jaśniejące piękno Ewangelii, będącej kompendium Bożej miłości. Dawajcie całemu ludowi chrześcijańskiemu wyraźne świadectwo świętości”. Licznie zgromadzonym wiernym arcybiskup Skworc przypomniał, że głoszenie zbawczej miłości Bożej jest istotą misji, którą w każdą uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół powierza wszystkim na nowo. „Bądźcie więc zawsze objawieniem Chrystusa i Jego miłosiernej miłości! Niech nic wam nie przeszkodzi w wypełnianiu tej misji: misji objawiania ludzkiej rodzinie Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela Człowieka”.
Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali chór diakonii muzycznych Ruchu Światło–Życie oraz studenci AM w Katowicach i uczniowie szkół muzycznych II stopnia. Była ona transmitowana przez TVP Katowice oraz Radio eM.
Pomiędzy podniosłą uroczystością jaką przeżywaliśmy w katedrze, a wyruszeniem Orszaku Trzech Króli nasi wychowankowie mieli  okazję odwiedzić swojego kapelana w jego miejscu pracy. Wizyta w gabinecie dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była dla nich również wielkim przeżyciem, zaś  gorąca herbata dobrze wszystkim zrobiła przed wyruszeniem wraz z innymi uczestnikami marszu w kierunku katowickiego Spodka. Do katowickiej hali widowiskowej zmierzał w tym roku Orszak Trzech Króli, gdzie „Betlejem w Spodku” – koncert najpiękniejszych piosenek bożonarodzeniowych z całego świata w wykonaniu gwiazd polskiej estrady oraz rodzinne kolędowanie z udziałem nowo wyświęconych biskupów zakończyły ten pełen emocji i wzruszeń świąteczny dzień.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49