Rok 2015

web 25„Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”- to napis, który widnieje na Krzyżu Światowych Dni Młodzieży. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży 22 kwietnia 1984 roku. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, Polska młodzież odebrała krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Od tego czasu krzyż perygrynuje po wszystkich diecezjach polskich i krajach Europy środkowo – wschodniej. Wieczorem w uroczystość Objawienia Pańskiego dotarły one do Rudy Śląskiej. Krzyż i ikonę Matki Bożej uroczyście przyjęto w parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wirku, gdzie zostały one wniesione do kościoła przez młodzież w asyście rycerzy Kolumba.

Oczekiwanie na przybycie krzyża i ikony wypełniło wspólne kolędowanie oraz koncert chóru gospel „Z Miłości”. Po wprowadzeniu perygrynujących po Polsce świętych symboli zebrani mieli okazję uczestniczyć we Mszy Świętej. W spotkaniu brała udział kilkuosobowa delegacja naszych mieszkańców której towarzyszyli kapelan i dyrektor Ośrodka.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49