Rok 2014

Z okazji zbliżającej się rocznicy 55-lecia istnienia Rudy Śląskiej w jej obecnych administracyjnych granicach Ośrodek „Najświętsze Serce Jezusa” zorganizował wystawę prac plastycznych, autorstwa naszych wychowanków, przedstawiających Rudę Śląską. Od 22 kwietnia, w galerii „Fryna” w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej, wyeksponowano prace wykonane w różnych technikach, które są pokłosiem wielu zorganizowanych przez nas plenerów artystycznych. Niektóre z nich towarzyszyły obchodom Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, cyklicznej imprezy upowszechniającej systemowe rozwiązania dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi przyjęte i funkcjonujące w Rudzie Śląskiej. Część prac stanowi efekt pracy warsztatowej i powstała w oparciu o materiał zdjęciowy wykonany przez tych spośród naszych podopiecznych, którzy parają się fotografią. Niektóre z prezentowanych prac znalazły się w wydawanych przez nasz Ośrodek w minionych latach barwnych kalendarzach. Wszystkie przedstawiają ciekawe, rozpoznawalne miejsca w Rudzie Śląskiej, kościoły i inne zabytki, które warto upamiętnić. Wystawa dostępna będzie dla wszystkich chętnych do końca maja.

Od kiedy, a było to wiele lat temu, uzyskaliśmy zgodę Arcybiskupa na sprawowanie w naszej kaplicy obrzędów związanych z przeżywaniem Triduum Paschalnego, trzy dni poprzedzające Wielkanoc – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota - są w naszym Ośrodku obchodzone zawsze bardzo uroczyście. W Wielki Czwartek reprezentujący naszą społeczność dyrektor razem ze swoim zastępcą uczestniczą we Mszy Krzyżma Świętego w katowickiej katedrze. Choć nie należy ona jeszcze do ceremonii Triduum wspominamy o niej, bo identyfikujemy się z tym, co dzieje się w Kościele lokalnym i powszechnym. Wieczorem w Wielki Czwartek gromadzimy się w kaplicy, by dziękować Panu Bogu za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Modlimy się wspólnie w intencji wszystkich księży związanych obecnie i kiedykolwiek z naszym Ośrodkiem. W trakcie Mszy Świętej ks. Antoni umył nogi czterem mieszkańcom naszego Domu. Upodobnił się w ten sposób do Chrystusa, do którego podobny jest każdy kapłan sprawujący Najświętsza Ofiarę.

Dzien skupienia  P4160074W przededniu Wielkiego Triduum Paschalnego pracownicy naszego Ośrodka mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnym, organizowanym od lat, w trosce o wzrost duchowy naszej kadry, wielkopostnym dniu skupienia. Tym razem w rolę narzędzia w ręku Pana Boga, którym stara się on otwierać nasze serca, wcielił się redaktor naczelny diecezjalnego „Radia M” – ks. Michał Anderko. Jak przystało na głoszącego Słowo Boże w „Caritasie” posłużył się on pierwszą encykliką ojca świętego Benedykta XVI – „Deus Caritas est”. Zauważył na wstępie, że w sercu „Caritasu” nie można mówić o czymś innym, niż o Bożej Miłości. To właśnie ten, najbardziej osobisty akt, akt Bożej Miłości, płynącej od Tego, który sam jest Miłością stał się przedmiotem naszych rozważań, zarówno w czasie konferencji, jak i kazania podczas Mszy Świętej. Kaznodzieja mówił o Miłości niezmiennej i konsekwentnej, miłości wrażliwej i tkliwej, mówił o nieskończonej Miłości Boga do człowieka i pytał o naszą gotowość do odpowiadania na tę Miłość. Przywołał wiele oczywistych prawd, które warto sobie przypominać. Z jego ust padło kilka pytań, nad którymi warto się zastanowić.

Niedziela Palmowa 18Niedziela Palmowa rozpoczęła uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Już blisko kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świętej, mieszkańcy naszego Domu, pracownicy z rodzinami i liczni goście, których nigdy u nas nie brakuje, zgromadzili się przed Ośrodkiem. Wszyscy zebrali się przy głównym wejściu z gałązkami palm w rękach. To tu rozpoczęły się ceremonie Niedzieli Palmowej i tu miało miejsce poświęcenie palm, z którymi chwilę później w procesji udaliśmy się do naszej, ośrodkowej kaplicy. Z wielką uwagą wsłuchiwaliśmy się w opis Męki Pana Jezusa czytany z podziałem na role przez ks. Andrzeja i dwóch naszych pracowników. Zapowiedź tego, co czeka nas w rozpoczętym właśnie Wielkim Tygodniu uzmysłowiła nam nie tylko, że czas Świąt Wielkanocnych rzeczywiście jest już bliski, ale że przed nami jeszcze czas Triduum Paschalnego, który wymaga od nas wszystkich szczególnego zaangażowania. Podczas tej uroczystej Eucharystii świętowaliśmy wspólnie z rodzicami jednego z naszych instruktorów jubileusz pięćdziesięciolecia ich małżeństwa.

foto6W piątkowy ranek, 10 kwietnia, w Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej zorganizowano specjalny apel, na który pani dyrektor zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli. Wobec wszystkich zebranych Dariusz Sitko, dyrektor naszego Ośrodka wraz ze swoim zastępcą, podziękowali uczniom angażującym się w działalność, prowadzonego przez panią Katarzynę Kołakowską, szkolnego koła Caritas, którzy podczas ostatniej prowadzonej przez Caritas zbiórki żywności, pod hasłem „Tak, pomagam”, aktywnie włączyli się w naszą akcję. Uczniowie, zachęceni przez swojego katechetę, wikarego z naszej parafii, ks. Grzegorza Wrótniaka, w drugim dniu zbiórki wsparli pracowników i mieszkańców Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Z całą pewnością ich obecność i zaangażowanie wpłynęły na, jeszcze większą niż poprzednio, życzliwość mieszkańców Halemby, którzy do wystawionych przez nas koszyków włożyli tym razem ponad 380 kg żywności. Pozyskane w ten sposób artykuły spożywcze w całości zostały przekazane i przeznaczone dla dzieci z prowadzonych przez Caritas rudzkich świetlic socjoterapeutycznych.

foto017 kwietnia 2014 roku Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu gościło 27 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pod nazwą: „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück". Nasz Ośrodek znalazł się w gronie współorganizatorów konkursu wraz z jego pomysłodawczynią i inicjatorką - panią Maria Lorens - dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. Ze szkołą tą współpracujemy od wielu lat, a podtrzymywanie wzajemnych dobrych relacji i wspieranie podejmowanych przez nasze placówki inicjatyw ubogaca obie strony. W tegoroczną edycję konkursu włączyli się obejmując honorowy patronat nad imprezą: dr Wanda Półtawska i Katarzyna Mateja - więźniarki KL Ravensbrück, Maria Pańczyk - Pozdziej - Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty, dr Andrzej Drogoń - Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska.

foto4Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w dniach 28 i 29 marca 2014 roku wsparli kolejną, VI już Zbiórkę Żywności prowadzoną przez Caritas pod hasłem:  „Tak pomagam”. Dzięki otwartemu sercu i hojności mieszkańców Halemby zebraliśmy 385,43 kilogramów żywności.

Dziękujemy właścicielowi i pracownikom sklepu „Biedronka” w Halembie, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie u siebie zbiórki żywności i życzliwie ją wsparli.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia tej akcji, pomagając przy zbiórce, sortowaniu i ważeniu żywności, a następnie przy jej transporcie i przekazaniu potrzebujacym dzieciom z rudzkich świetlic środowiskowych i terapeutycz­nych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za otwarte serce, ochocze podzielenie się dobrem materialnym, swoim czasem i zaangażowaniem.

Rekolekcje 1014 dzien 2-15Od 31 marca do 2 kwietnia w naszym parafialnym kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej odbywały się wielkopostne rekolekcje dla naszej, ośrodkowej wspólnoty. Rekolekcje, jak co roku, prowadzone były przez ks. dr. Antoniego Bartoszka, naszego kapelana. Wzięli w nich udział, jak zwykle, wychowankowie Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Jednak temat był nowy, choć i stary zarazem. Motywem przewodnim tegorocznych rekolekcji była zachęta do całkowitego oddania się Jezusowi zainspirowana życiem św. Franciszka z Asyżu. Nasi wychowankowie, zgodnie z przyjętą tradycją, wraz ze swoimi animatorami angażowali się w przygotowanie scen stanowiących ilustrację do słów rekolekcjonisty. W pierwszym dniu zebrani podziwiali więc, przygotowaną przez jedną z grup, scenę, w której bogaty Franciszek wybiera ubogą drogę, przeżywa chorobę i dokonuje się jego nawrócenie. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, że w tej scenie, chcąc być wiernym historycznym faktom, św. Franciszek zrzucił z siebie część odzienia, co wywołało dość sporą sensację w kościele. Tak więc, otwarty już na Bożą łaskę św. Franciszek zachęcał wszystkich do wsłuchiwania się Boży głos pośród codzienności życia. Tu nastąpił akt naszego oddania się Jezusowi. W drugiej scenie zastanawialiśmy się nad tym, co dla nas oznacza uboga droga wskazywana przez Biedaczynę z Asyżu.

Konkurs plastyczny „Cierpienie przezwyciężone Miłością” został zorganizowany z inicjatywy Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Prace plastyczne osób niepełnosprawnych, obejmujące trzy kategorie tj. malarstwo, grafika i rysunek oraz collage, nadesłane niemalże z całej Polski, zostały wyeksponowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiara i miłość wobec bólu duszy – znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby”.

Do jury konkursu organizatorzy zaprosili ks. dr. Leszka Makówkę – historyka sztuki, wykładowcę Wydziału Teologicznego UŚ, pana Jerzego Obrodzkiego – plastyka, twórcę i opiekuna Galerii „KREKOT” w Rudzie Śląskiej, oraz dobrze nam znanego, byłego naszego pracownika, pana Bogdana Czyża – plastyka i grafika. Kilkudniowe obrady jury (nie ze względu na ilość prac, lecz ze względu na to, że jurorzy pracowali niezależnie od siebie) zakończyły się wyłonieniem laureatów.

"Bogactwem człowieka jest uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo" - to hasło Dnia Integracji, do udziału w którym zostaliśmy zaproszeni. Organizatorem przedsięwzięcia było Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach. Poproszono nas byśmy tego dnia, czyli 17 marca, zaprezentowali film fabularny "Afera z teczką". Film został zrealizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej naszego Ośrodka w ramach filmoterapii grupy artystycznej "Ja, Jo". Fabuła filmu ukazuje relacje rodzinne, w których na pozór brak uśmiechu, przyjaznego gestu, pogodnego słowa. Warto nadmienić, że w Aferze z teczką wystąpiła gościnnie podopieczna zaprzyjaźnionego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” z Borowej Wsi, która jednocześnie jest uczennicą goszczącej nas Szkoły. Po projekcji filmu zostaliśmy poproszeni o zaprezentowanie naszego udziału w działaniach na rzecz naszej rehabilitacji. Wspomnieliśmy więc o codziennych zajęciach warsztatowych oraz o naszym udziale w sportowych zajęciach Olimpiad Specjalnych.

Pierwsze dni marca w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie przebiegały pod hasłem Bliżej Osób Niepełnosprawnych. Cieszy nas fakt, że idea integracji z osobami o obniżonej sprawności nie jest tylko pięknie brzmiącym sloganem, ale że w praktyce uczy się młodych ludzi otwartości na te osoby i zrozumienia dla ich ograniczeń i potrzeb. Wśród wielu gości, którzy w ostatnich dniach odwiedzali placówkę znaleźli się i członkowie naszego, ośrodkowego zespołu „Od Serca". Licznie zebrane w Sali gimnastycznej dzieci wysłuchały z zaciekawieniem ilustrowanej piosenkami historii zespołu. Ze względu na rozpoczęty poprzedniego dnia okres Wielkiego Postu skupiono się raczej na piosenkach religijnych.

Nie zabrakło jednak i sentymentalnej wycieczki w czasy dzieciństwa, jak zinterpretowali to niektórzy nauczyciele podczas wykonania „Konika z karuzeli" czy nie zmieniającej koloru z zielonego, a pochodzącej z repertuaru zespołu „Gawęda", piosenki o nadziei. Grzegorz zaprezentował również nieśmiertelną swoją arię „Twoim jest Serce me", która zilustrowała opowieść prowadzącego występ opiekuna grupy o początkach Ośrodka i zespołu i skąd się w ogóle wzięła jego nazwa.

Przekładany od ferii wyjazd w góry doszedł w końcu do skutku. Dla niektórych, spośród blisko trzydziestu naszych mieszkańców, którzy kilka ostatnich dni lutego spędzili wraz ze swoimi opiekunami w Istebnej, był to czas intensywnego treningu, dla większości jednak miał on charakter wybitnie rekreacyjny. Szczęśliwie dla Marcina i Sebastiana, zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Halembianka”, przygotowujących się do startu w mistrzostwach Polski w Zakopanem, stok w pobliżu pensjonatu był wieczorami naśnieżany. Rano, po lekkim nocnym przymrozku, możliwe było, dopóki pozwalała na to temperatura, podjęcie treningu pod okiem instruktora. W związku z tym, że wyjątkowo wiosenna aura w lutym tego roku, nie pozwoliła uczestnikom wyjazdu nacieszyć się za bardzo zabawami na śniegu, opiekunowie musieli dać popis swojej kreatywności i wymyślać różne dodatkowe atrakcje. Uczestnicy wycieczki nie mogli narzekać na brak ruchu. Częste spacery zostały okraszone wycieczką do Wisły i wizytą w parku wodnym. W związku z tym, że pensjonat, w którym zatrzymali się nasi wychowankowie posiada własną salę gimnastyczną organizowano w niej dyskoteki, a nawet, nawiązującą do aktualnych wydarzeń sportowych, atrakcyjną dla wszystkich mini olimpiadę.

Już po raz XXI odbył się w Rudzie Śląskiej Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2013 roku. Kiedy podliczono głosy czytelników i internautów, bo te zdecydowały o miejscach w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, okazało się, że największą popularność w tej kategorii zyskał w tym roku Maciej Białdyga – wędkarz, drugie miejsce zajął – Mateusz  Krzymiński – zawodnik Gwiazdy Ruda Śląska, zaś trzecia była – Kornelia Moskwa, zawodniczka KPKS Halemba. Jej też przypadła tytuł Najlepszego sportowca Roku, zaś tytuł Najlepszego Trenera Roku trafił na ręce Marcina Widery. Oboje reprezentują klub KPKS Halemba. I teraz najważniejszy dla nas, naszego Ośrodka i Caritas jeszcze jeden halembski akcent w tegorocznej Gali Sportu. Redakcja Wiadomości Rudzkich, kontynuując praktykę rozpoczętą w zeszłym roku, kiedy to po raz pierwszy nadano tytuł sportowca bez barier wyróżniającemu się sportowcowi zmagającemu się nie tylko z własnym ciałem ale i z trudnościami związanymi z niepełnosprawnością, przyznała po raz kolejny takie wyróżnienie. Po raz kolejny trafiło ono do naszego Ośrodka.

fotka 01

W dniu 20 lutego 2014 r. grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej interesująca się fotografią i sztuką wraz z terapeutami wybrała się do katowickiej Galerii „Szyb Wilson” celem zwiedzenia stałych i czasowych wystaw.
„Szyb Wilson” to galeria sztuki współczesnej otwarta w 2001 roku w zrewitalizowanym budynku cechowni i łaźni szybów Wilson kopalni "Wieczorek", którego historia sięga 1826 roku. W Galerii mieliśmy możliwość zobaczyć między innymi wystawę „Dizajn bez granic”, prezentacje fotografii członków Fotoklubu „Pozytyw” i uczniów LO w Bieruniu oraz prac plastycznych uczniów CKZiU w Sosnowcu oraz stałe wystawy sztuki współczesnej.
W trakcie zwiedzania mieliśmy możliwość poznać historię galerii oraz prezentowanych eksponatów. Najbardziej zainteresowała nas wystawa „Dizajn bez granic”, na którą składały się stare przedmioty użytkowe typu radia, aparaty fotograficzne, magnetofony itp.

 

fotka 05

Na 18.02 br. zaplanowana została warsztatowa zabawa karnawałowa. Dlatego o godz. 9.00 lokalnego czasu uczestnicy z obu budynków, wraz z ekipą wodzirejów, stawili się pod drzwiami sali, na której odbyć się miała największa impreza taneczna roku. Oprawę muzyczną imprezy, oraz taneczne szaleństwo miał nam zagwarantować lokalny grajek „DJ Andrew”, czyli nasz muzykoterapeuta pan Andrzej. Motywem przewodnim zabawy były walentynki i ściśle związany z nimi kolor czerwony, dlatego już po chwili nasza sala przypominała defiladę na Placu Czerwonym.
Już pierwsze minuty balu pokazały, że nie będzie ściemy. Zarówno uczestnicy WTZ, jak i osoby ze służb porządkowych, starali się udowodnić sobie i wszystkim wokoło, że są w świetnej kondycji psychofizycznej. Ich parkietowe wyczyny żywo dowodziły, iż często odwiedzają salę rehabilitacyjną. Po kilkunastu kawałkach ze światowych dyskotek, stało się jasne, że trzeba otworzyć okna i zwolnić nieco tempo.

Wystawa, jaką w przerwie odbywającej się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego konferencji naukowej, mieliśmy okazję zaprezentować jej uczestnikom, jest pokłosiem ogłoszonego przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie konkursu plastycznego pod nazwą „Cierpienie przezwyciężone miłością”. Konkurs ogłoszono w trzech kategoriach technicznych: malarstwo, rysunek i grafika, collage. Jego adresatami byli pochodzący z całej Polski niepełnosprawni twórcy amatorzy związani z placówkami, które na co dzień ich wspierają. Najliczniej odpowiedzieli na nasze zaproszenie twórcy z Rudy Śląskiej, Torunia, Chrzanowa, Rudawy, Mysłowic i Sosnowca. Do konkursu zakwalifikowano 56 prac, z których nagrodzono i wyróżniono dwudziestu pięciu autorów. Impuls do zorganizowania konkursu, w ramach którego mogły wypowiedzieć się osoby bezpośrednio doświadczające bolesnych skutków choroby i niepełnosprawności, był ściśle powiązany z konferencją i podejmowanymi na niej tematami dotyczącymi znaczenia duchowości w opiece nad chorymi oraz w doświadczeniu choroby.

Z wdzięcznością przyjęliśmy zaproszenie na Międzynarodową konferencję naukową „Wiara i miłość wobec bólu duszy – znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby”, jaka we wtorek 18 lutego odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pośród uczestników konferencji nie zabrakło naszych pracowników. Wszyscy oni po powrocie byli zgodni co do tego, że naprawdę było warto. Konferencję zorganizował Zakład Nauki o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ze Wspólnotą Apostolstwa Chorych.

Zebranych w imieniu organizatorów powitali ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot , prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W poniedziałek 17 lutego, Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie odwiedzili niezwykli goście. W związku z planowaną w dniu następnym międzynarodową konferencją naukową na Wydziale Teologicznym, organizatorzy przygotowali szereg spotkań duszpasterskich wpisujących się w jej tematykę i w obchody XII Światowego Dnia Chorego w naszej Archidiecezji. Jednym z nich było spotkanie ks. Janusza Malskiego z naszymi wychowankami i pracownikami. Ks. Janusz Malski święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. W 1997 r. został przełożonym Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, a w październiku 2012 r. został wybrany moderatorem generalnym całej międzynarodowej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża jest ruchem założonym w 1980 roku przez ks. prałata Luigiego Novarese i siostrę Elwirę Miriam Psorulla. Jego członkami mogą być duchowni i świeccy, którzy zdecydowali się całkowicie poświęcić się Bogu.

foto 3W niedzielę, 16 lutego, w nowej Sołtysówce w Mikołowie – Borowej Wsi niepełnosprawni aktorzy z Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie mieli okazję przedstawić obecnym tam widzom jeden ze swoich filmów. Projekcja "Nocy Cudów", ku naszej radości, zgromadziła wiele osób. Z całą pewnością na taką frekwencję miało wpływ duże zaangażowanie ks. Krzysztofa Grabca, miejscowego proboszcza parafii św. Mikołaja, który przez dwie niedziele zapowiadał to wydarzenie i zachęcał parafian Borowej Wsi do pójścia na nasz film. Sam również zaszczycił nas swoją obecnością, zaś po projekcji gratulował niepełnosprawnym aktorom i dziękował wszystkim za poświęcony czas i obecność. Ciekawa, jak i wzruszająca fabuła "Nocy Cudów" oraz bardzo dobra gra niepełnosprawnych aktorów poruszyła wielu widzów. Niektórym trudno było ukryć wzruszenie podczas wypowiedzi Karoliny Pająk oraz Macieja Kulpińskiego –  odgrywających główne role. Mama Maćka, wspominając czas pracy nad filmem, zwróciła uwagę na ogromną wartość wychowawczą filmoterapii. Wszyscy zaangażowani w projekty związane z filmoterapią pragną serdecznie podziękować gospodarzom Sołtysówki Borowej Wsi za zaproszenie i możliwość prezentacji  filmu. Bóg Zapłać!

foto02Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w dniu 10.02.2014 roku brali udział w plenerze fotograficznym zorganizowanym na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Brynku. Obecnie w starych murach pałacu Donnersmarcków mieści się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych. Młodzi leśnicy i ekologowie potrafią połączyć stare z nowym. Splendoru zabytkowej architekturze dodaje założony w 1829 roku park utrzymany w stylu angielskim z wyodrębnionym pięciohektarowym ogrodem botanicznym.

foto 2W ramach obchodzonego już po raz dwudziesty drugi w naszej Archidiecezji Dnia Chorego w kochłowickim Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes spotkali się chorzy, starsi wiekiem i  niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta wraz ze swoimi opiekunami. We wspólnej modlitwie pragnęli prosić Matkę Bożą o łaski dla siebie i całego świata. Choroba czy niepełnosprawność przeżywane razem z Chrystusem może stać się łaską nie tylko dla niosącego bezpośrednio krzyż cierpienia, ofiarowana w określonej intencji może stać się również darem dla innych. Na sens i wartość cierpienia niejednokrotnie zwracał uwagę nasz błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II. Wszystkich zebranych w kochłowickim sanktuarium przywitał miejscowy proboszcz, ksiądz dziekan Jerzy Lisczyk, który nie krył jednoczesnego zadowolenia i zatroskania z powodu pełnego ludzi kościoła. Troska proboszcza wiązała się z tym, że w kościele zabrakło miejsc siedzących, a wśród stojących było wiele osób starszych i schorowanych.

fotka 01Wiadomo, że kolędy śpiewamy tylko do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do 2 lutego, ale są szczególne sytuacje kiedy te pobożne pieśni przepełnione radością z narodzenia Bożego Dzieciątka rozbrzmiewają w innym czasie. Niejeden z nas do dziś pewnie pamięta zdziwienie parafian uczestniczących we mszy oazowej podczas rekolekcji, kiedy to kolędy śpiewaliśmy radośnie w lipcu lub w sierpniu, bo przeżywaliśmy akurat tajemnicę Bożego Narodzenia. My również, w związku z tym, że właśnie skończyły się ferie, a i wspomniane święto przypadło w tym roku w niedzielę, postanowiliśmy pożegnać się z kolędami dopiero w poniedziałek. Wraz z zespołem „Od Serca” kolędowało ponad sto osób zebranych w jadalni. Godzinne spotkanie i żywiołowość z jaką jego uczestnicy włączyli się we wspólne wykonania spowodowało, że musieliśmy pootwierać w jadalni okna. Kto wie, może i niosąca się po osiedlu kolęda tym razem też kogoś zdziwiła, choć i tak z pewnością nie tak bardzo, jak ta śpiewana latem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49