Rok 2014

"Bogactwem człowieka jest uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo" - to hasło Dnia Integracji, do udziału w którym zostaliśmy zaproszeni. Organizatorem przedsięwzięcia było Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach. Poproszono nas byśmy tego dnia, czyli 17 marca, zaprezentowali film fabularny "Afera z teczką". Film został zrealizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej naszego Ośrodka w ramach filmoterapii grupy artystycznej "Ja, Jo". Fabuła filmu ukazuje relacje rodzinne, w których na pozór brak uśmiechu, przyjaznego gestu, pogodnego słowa. Warto nadmienić, że w Aferze z teczką wystąpiła gościnnie podopieczna zaprzyjaźnionego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” z Borowej Wsi, która jednocześnie jest uczennicą goszczącej nas Szkoły. Po projekcji filmu zostaliśmy poproszeni o zaprezentowanie naszego udziału w działaniach na rzecz naszej rehabilitacji. Wspomnieliśmy więc o codziennych zajęciach warsztatowych oraz o naszym udziale w sportowych zajęciach Olimpiad Specjalnych.

Niektórzy opowiadali o swoich marzeniach. Podobny przebieg miał nasz udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Mikołowie - Borowej Wsi. Tam, z kolei 4 marca, w ramach obchodów "Życie cudem jest - Bliżej Osób Niepełnosprawnych" zaprezentowaliśmy nasz wcześniejszy film – "Noc cudów". Po projekcji opowiadaliśmy o tym, jak wygląda życie w naszym Ośrodku. Opowiadanie o różnorodnych propozycjach na spędzanie czasu dla naszych wychowanków zaciekawiło zebranych na sali. Dziękując zarówno za jedno, jak i za drugie zaproszenie do udziału w tych integrujących wydarzeniach chcemy wyrazić naszą wdzięczność organizatorom za promowanie zasad savoir vivre`u względem osób niepełnosprawnych. Bóg zapłać!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49