Rok 2014

W poniedziałek 17 lutego, Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie odwiedzili niezwykli goście. W związku z planowaną w dniu następnym międzynarodową konferencją naukową na Wydziale Teologicznym, organizatorzy przygotowali szereg spotkań duszpasterskich wpisujących się w jej tematykę i w obchody XII Światowego Dnia Chorego w naszej Archidiecezji. Jednym z nich było spotkanie ks. Janusza Malskiego z naszymi wychowankami i pracownikami. Ks. Janusz Malski święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. W 1997 r. został przełożonym Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, a w październiku 2012 r. został wybrany moderatorem generalnym całej międzynarodowej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża jest ruchem założonym w 1980 roku przez ks. prałata Luigiego Novarese i siostrę Elwirę Miriam Psorulla. Jego członkami mogą być duchowni i świeccy, którzy zdecydowali się całkowicie poświęcić się Bogu.

Od chwili swego powstania stowarzyszenie przyczynia się do uświadamiania w Kościele i w świecie ważnej roli osób chorych, wezwanych do wypełniania zadania ewangelizowania własnym życiem. Cisi Pracownicy pracują m.in. we Włoszech, Portugalii, Kamerunie, Kolumbii i Izraelu. W Polsce prowadzą dom w Głogowie, organizując m.in. turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne i spotkania formacyjne oraz wydając czasopismo „Kotwica”. Jest to dwumiesięcznik adresowany przede wszystkim do osób chorych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, terapeutów i lekarzy. Ks. Janusz Malski wraz z towarzyszącymi mu osobami ze Stowarzyszenia miał okazję zapoznać się z warunkami w jakich mieszkają i pracują nasi wychowankowie. Prezentację naszego gościa na temat charyzmatu i działalności wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, a także błogosławionego Luigiego Novarese – założyciela wspólnoty, rozpoczęła wspólnie odmówiona modlitwa „Anioł Pański”. Błogosławiony Luigi Novarese w związku z tym, że praktycznie całe swoje życie i kapłaństwo poświęcił pracy z chorymi i niepełnosprawnymi  nazywany jest Apostołem Chorych. Sam w dzieciństwie doświadczył wielkiego cierpienia i choroby i dlatego tak dobrze rozumiał człowieka cierpiącego. Ksiądz Malski mówił bardzo ciekawie, słowa ilustrował wyświetlanymi na ekranie slajdami, co sprawiło, że wszyscy wysłuchali prelekcji z dużym zainteresowaniem.

Następnie wszyscy przeszli do kaplicy, gdzie rozpoczęła się Msza Święta, którą wspólnie z naszym gościem sprawowali ks. Antoni Bartoszek i ks. Ryszard Noras. Podczas kazania ks. Janusz szczególny nacisk położył na tak ważne w dzisiejszych czasach budowanie cywilizacji miłości jako przeciwwagę do panoszącej się coraz bardziej pogardy do ludzkiego życia, szczególnie życia słabego, nie mogącego się bronić, często obarczonego chorobą i cierpieniem. „Szczególnie wy – niepełnosprawni i chorzy – jesteście powołani do dawania i rozlewania tej życiodajnej miłości w świecie. To dzięki waszej obecności ów świat odzyskuje nadzieję” – mówił kaznodzieja.

Wdzięczni za tak miłe odwiedziny i krzepiące słowa z radością pozwoliliśmy się obdarować książkami i czasopismami przedstawiającymi dzieło i misję Stowarzyszenia Cichych Pracowników Krzyża. My również podzieliliśmy się z gośćmi naszymi doświadczeniami zebranymi w formie okolicznościowych publikacji wydanych przez nasz Ośrodek. Na zakończenie ks. Janusz zwrócił raz jeszcze uwagę na szczególną misję jaką mają do zrealizowania w świecie wszyscy chorzy i niepełnosprawni. Wszyscy oni, co podkreślał, są powołani do tego, by nieść światu nadzieję i objawiać innym obecność Boga.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49