Rok 2014

Z wdzięcznością przyjęliśmy zaproszenie na Międzynarodową konferencję naukową „Wiara i miłość wobec bólu duszy – znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby”, jaka we wtorek 18 lutego odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pośród uczestników konferencji nie zabrakło naszych pracowników. Wszyscy oni po powrocie byli zgodni co do tego, że naprawdę było warto. Konferencję zorganizował Zakład Nauki o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ze Wspólnotą Apostolstwa Chorych.

Zebranych w imieniu organizatorów powitali ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot , prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Już w pierwszych słowach zwrócono uwagę na pewnego rodzaju niezwykłość tej konferencji wiążącą się z licznymi, odbywającymi się w ostatnich dniach spotkaniami duszpasterskimi w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, szpitalach i hospicjach, podczas których zaproszeni na konferencję goście mieli dodatkową okazję praktycznie dotknąć omawianej tematyki. Uczestników konferencji powitali również ks. abp Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia oraz ks. bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Zaproszenie do dyskusji przyjęło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się ks. abp Zygmunt Zimowski, ks. prof. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego, ks. dr hab. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy goszczący w dniu poprzedzającym konferencję w naszym Ośrodku Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża, ks. Janusz Malski. Specjalnymi gośćmi konferencji byli Rodzice i Przyjaciele bł. Chiary Luce Badano, jej najlepsza przyjaciółka – Chicca Coriasco oraz brat Chicci – Franz, który również był jednym z prelegentów. Podczas ostatniej sesji konferencji dali oni niezwykle przejmujące świadectwo związane z doświadczeniem i przeżywaniem choroby przez córkę i przyjaciółkę. Opowiadali o jej świętości, o jej heroicznej zgodzie na przyjęcie cierpienia wyrażonej w słowach Jeśli Ty Jezu tak chcesz, to i ja chcę, o dojrzałości siedemnastoletniej dziewczyny, która potrzebowała zaledwie pół godziny, żeby przyjąć i przewartościować to, co patrząc tylko po ludzku było okrutnym, niesprawiedliwym, nieodwracalnym wyrokiem, by uczynić z tego źródło łaski.

Konferencję podsumował trzeci ze współorganizatorów ks. dr Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych, który podziękował wszystkim uczestnikom. Ks. abp. Zygmunt Zimowski w słowach pożegnania zwrócił uwagę na dodatkowy wymiar rekolekcyjny konferencji, co dodatkowo wzmocniło jej wartość i znaczenie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49