Rok 2014

Wystawa, jaką w przerwie odbywającej się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego konferencji naukowej, mieliśmy okazję zaprezentować jej uczestnikom, jest pokłosiem ogłoszonego przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej – Halembie konkursu plastycznego pod nazwą „Cierpienie przezwyciężone miłością”. Konkurs ogłoszono w trzech kategoriach technicznych: malarstwo, rysunek i grafika, collage. Jego adresatami byli pochodzący z całej Polski niepełnosprawni twórcy amatorzy związani z placówkami, które na co dzień ich wspierają. Najliczniej odpowiedzieli na nasze zaproszenie twórcy z Rudy Śląskiej, Torunia, Chrzanowa, Rudawy, Mysłowic i Sosnowca. Do konkursu zakwalifikowano 56 prac, z których nagrodzono i wyróżniono dwudziestu pięciu autorów. Impuls do zorganizowania konkursu, w ramach którego mogły wypowiedzieć się osoby bezpośrednio doświadczające bolesnych skutków choroby i niepełnosprawności, był ściśle powiązany z konferencją i podejmowanymi na niej tematami dotyczącymi znaczenia duchowości w opiece nad chorymi oraz w doświadczeniu choroby.

Wyłonione w trakcie konkursu i zaprezentowane na wystawie prace plastyczne są świadectwem rozumienia i przeżywania cierpienia, wiary i miłości przez osoby niepełnosprawne. Są ich szczerą odpowiedzią na przesłanie błogosławionego Jana Pawła II zawarte w „Salvifici doloris” – liście apostolskim z 1984 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom i ich moderatorom za podjęcie tego nader trudnego wyzwania artystycznego i za idący za tym dar świadectwa. Dziękuję członkom jury: ks. Leszkowi Makówce, Jerzemu Obrodzkiemu i Bogdanowi Czyżowi, którzy z ogromną fachowością i życzliwością odnieśli się do przedstawionego im materiału. Wyrażamy również wdzięczność władzom i pracownikom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za to, że po raz kolejny otwarli swe gościnne progi przed niepełnosprawnymi twórcami, pozwalając zaprezentować ich artystyczne osiągnięcia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49