Rok 2014

web 06W dniu 21 listopada br. o godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Była to okazja do podziękowania ludziom i instytucjom, na co dzień współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele placówek prowadzonych przez Caritas – pani Anna Wawrzyczek i pan Jarosław Czapelka, którzy odebrali wyróżnienia dla naszych ośrodków w Ustroniu i w Rudzie. Dla naszego Ośrodka wyróżnienie „Wdzięczni za Serce” oraz podziękowanie dla Centrali naszej Archidiecezjalnej Caritas odebrał dyrektor – pan Dariusz Sitko. On również podziękował za kolejny rok wspólnych działań i przedsięwzięć. Wypowiadane słowa wyrażały nadzieję na dalszą współpracę, co świadczy o tym, że obydwie instytucje doceniają się wzajemnie i traktują po partnersku. Kolejnym miłym dla nas momentem związanym z tą uroczystością było zaproszenie naszego ośrodkowego zespołu „Od Serca” do występu w tym dniu.

Dla naszych podopiecznych jest to zawsze ogromna nobilitacja i możliwość zaprezentowania swoich talentów. Tym razem znane arie i pieśni neapolitańskie zabrzmiały w wykonaniu naszych niepełnosprawnych artystów. Owacje publiczności były rekompensatą za stres jaki, mimo wielu lat działalności, przy wielu okazjach ciągle im towarzyszy podczas prezentacji. Wszystkim pracownikom rudzkiego MOPS-u i instytucji z nim powiązanych, w szczególności zaś pracownikom socjalnym w dniu ich święta, życzymy wszystkiego najlepszego.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49