Rok 2014

dla chorychZakład Opiekuńczo - Leczniczy stanowiący organizacyjnie część Szpitala św. Józefa funkcjonuje nieprzerwanie od 1990 roku. Początkowo funkcjonował jako Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, jednak po przekształceniach w 2000 roku, otrzymał status Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Prowadzą go siostry Boromeuszki, których charyzmatem jest służba Bogu i bliźnim. Realizują w ten sposób swoje powołanie m.in. poprzez pełnienie posługi miłosierdzia wobec osób starszych, chorych i wymagających całodobowej opieki. Pośród osób objętych opieką mikołowskiego ZOL-u wiele zaangażowanych jest w działalność Apostolstwa Chorych. Ofiarują Panu Bogu swe choroby i cierpienia i modlą się we wspólnocie w konkretnych intencjach Kościoła. Radują się z tej możliwości, bo udowodniają w ten sposób, że każdy człowiek, nawet ten, który wymaga nieustannej pomocy innych osób, może zrobić coś dla drugich i czuć się potrzebnym.

Dokładnie ta sama idea przyświeca naszym artystom z zespołu „Od Serca”, którzy od lat starają się tę prawdę krzewić w lokalnym środowisku. Przyjmując zatem zaproszenie do wspólnego świętowania jubileuszu, chcieliśmy podzielić się z zapraszającymi nas tym, co sami posiadamy i tym, co poprzez mozolne próby staramy się rozwijać. Uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy Świętej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, świętując jednocześnie 160 rocznicę ogłoszenia  dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny przez papieża Piusa IX. Grzegorz pełnił oczywiście posługę organisty, czym zaskarbił sobie życzliwość zebranych. Po zakończeniu liturgii ks. Wojciech Bartoszek – dyrektor Apostolstwa Chorych zaprosił wszystkich na występ naszej grupy. Jako, że nadal pozostawaliśmy w kaplicy, staraliśmy się tak dobrać repertuar, aby zachować szacunek należny temu miejscu. Publiczność bardzo życzliwie przyjęła nasze śpiewanie i chętnie włączała się w większość muzycznych propozycji. Byliśmy szczęśliwi widząc uśmiechnięte twarze tamtych ludzi. Ale to nie o nasze zadowolenie chodziło, lecz o to, by gospodarzom umilić czas świętowania. Jeżeli zatem po naszym występie ktokolwiek poczuł się w mikołowskim ZOL-u szczęśliwszy, to możemy uznać kolejne zadanie za wykonane.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49