Rok 2014

01Kolejny raz, dzięki życzliwości sieci sklepów „Biedronka”, zaangażowaniu naszych pracowników i wolontariuszy z Gimnazjum nr 8, ale przede wszystkim dzięki otwartym sercom mieszkańców Halemby, mogliśmy się skutecznie włączyć w kolejną edycję prowadzonej przez Caritas akcji „Tak pomagam”. W wyniku przeprowadzonej dwudniowej zbiórki żywności udało nam się zebrać ponad 490 kg żywności, która zgodnie z pierwotną intencją trafiła do najuboższych i potrzebujących dzieci z prowadzonych przez Caritas rudzkich świetlic terapeutycznych i socjoterapeutycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym akcję w Halembie skutecznie wsparła młodzież współtworząca szkolne koło Caritas w Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia. Zainspirowani przez swoich opiekunów i księdza katechetę, w jeszcze liczniejszej niż rok temu grupie, uczniowie zgłosili swoją chęć pomocy i zadeklarowali swój czas i chęć pracy na rzecz potrzebujących. Swoje zadanie wykonali na szóstkę. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to szlachetne dzieło serdecznie dziękujemy, zaś darczyńcom w imieniu obdarowanych składamy gorące Bóg zapłać. Niech Boże Dzieciątko wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49