Rok 2014

web 20Już po raz piętnasty, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,  spotkaliśmy się z rodzinami naszych wychowanków. Spotkanie to było okazją do podzielenia się z nimi tym, co było udziałem ich dzieci jak również mieszkańców DPS i uczestników ŚDS w mijającym roku. Większość wydarzeń zostało przedstawione zebranym w formie filmowej prezentacji, odnoszącej się do wszystkich sfer naszej działalności. Na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu, bo tam dzięki życzliwości władz Miasta Ruda Śląska mieliśmy możliwość spotkać się z naszymi podopiecznymi i ich bliskimi, zaprezentował się również nasz zespół „Od Serca” oraz nasi aktorzy, którzy przygotowali na tę okazję refleksyjne widowisko zatytułowane „Dzwonnik”. Dwudziestominutowy spektakl powstał w ramach ogólnopolskiego projektu, który realizowany w duchu integracji społecznej, daje możliwość wspólnej pracy aktorom niepełnosprawnym z profesjonalistami.

Zajęcia z naszymi wychowankami prowadził pan Tomasz Żytka z wrocławskiego teatru „Arka”. Młodzież bardzo go polubiła, a i on bardzo ciepło wyrażał się na temat atmosfery i współpracy z nami. To, że nie była to tylko kurtuazja udowodnił właśnie 13 grudnia, kiedy to zaistniała potrzeba zastąpienia aktora grającego główną rolę. Pan Tomasz przyjechał z Wrocławia i wcielił się w głównego bohatera zastępując Piotra Kempnego. W podzięce za owocna współpracę pan Tomasz Żytka odebrał z rąk dyrektora Ośrodka honorowe wyróżnienie oraz pozdrowienia dla całego, wrocławskiego teatru w formie płaskorzeźby z wizerunkiem świętej Barbary, patronki naszego miasta, wykonanej w naszym warsztacie terapii zajęciowej. Po przerwie, która była okazją do docenienia słodkiego poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy, wymiany opinii na tematy związane z naszą pracą i postępami naszych wychowanków, zakupienia świątecznego prezentu na przygotowanym kiermaszu, podziwiania prac przedstawionych na specjalnie z tej okazji przygotowanej anielskiej wystawie „Dlatego daję ci skrzydła”, podziękowań i złożenia sobie świątecznych życzeń wróciliśmy na salę widowiskową, gdzie przygotowano już ekran. Zebrani mieli okazję zobaczyć jeszcze jedną warsztatową produkcję filmową. „Gromnica”, bo tak zatytułowano film, otrzymała gromkie brawa, zaś wszyscy grający w filmie aktorzy odebrali gratulacje i uznanie. Z całą pewnością dla pana Marka, twórcy filmu, będzie to zachętą do dalszych działań i kolejnych odsłon talentu swoich podopiecznych. Spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi. Najpierw pani wiceprezydent – Anny  Krzysteczko, która w imieniu własnym i prezydent miasta pani Grażyny Dziedzic, złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Widzowie odwzajemnili je gromkimi oklaskami. Mimo, że impreza powoli dobiegała końca napięcie na widowni ciągle wzrastało tak, jakby najważniejszy punkt programu miał dopiero nastąpić. Po pani wiceprezydent na scenie pojawił się święty Mikołaj, który podzielił się z wszystkimi dwiema radosnymi nowinami. Pierwsza była z tego samego dnia, bo właśnie 13 grudnia ogłoszono, że 6 stycznia dwóch nominowanych biskupów pomocniczych w naszej archidiecezji przyjmie święcenia biskupie, druga zaś dotyczyła bliskiego już Bożego Narodzenia. Tradycyjnie już święty Mikołaj pożartował z zebranymi, zobowiązał do czynienia dobra, złożył wszystkim świąteczne życzenia, a wychodzących ze spotkania obdarował prezentami. W holu Miejskiego Centrum Kultury można sobie było zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie. Święty Mikołaj nie szczędził nikomu ani czasu, ani uśmiechu, ani serca, bo przecież on też ma serce pełne dobra.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49