Rok 2014

foto06Konferencja poświęcona adaptacji i popularyzacji modułowego systemu kształcenia opiekunów medycznych ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki nad osobami młodymi  była zakończeniem i ukoronowaniem projektu, którego celem jest stworzenie w Niemczech, Polsce i Rumunii zbliżonych programów nauczania w zawodach związanych z opieką nad osobami, które jej potrzebują ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Dostrzegając coraz większe zapotrzebowanie na opiekunów dla osób młodszych GKT Serwis Sp. Z o. o. wraz z niemieckimi partnerami: Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Johaniter Akademie oraz rumuńską Diakonią Christliche Stiftung z Sfântu Gheorghe od października 2012 roku realizowali projekt w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci.

Wśród prelegentów znaleźli się również dyrektorzy ośrodków prowadzonych przez Caritas naszej archidiecezji. Dariusz Latos, dyrektor Ośrodka Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, przedstawił codzienne życie opiekunów i podopiecznych w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, zaś Dariusz Sitko, dyrektor naszego Ośrodka, skupił się na kierunkach aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz na poszerzaniu ich autonomii. Prelekcji towarzyszyła bogata ilustracja zdjęciowa. Uzupełnieniem wypowiedzi dyrektorów były świadectwa wypowiedziane przez wychowanków obydwu placówek. Nasz Ośrodek reprezentowali Kasia Godlewska i Michał Grabski. Katarzyna, samodzielnie prowadzi mieszkanie chronione, pracuje w naszym Domu w charakterze portiera oraz aktywnie realizuje się w działającym przy Ośrodku zespole „Od Serca”. Michał na co dzień zamieszkuje w domu rodzinnym, a swoją pasję, jaką jest fotografowanie, realizuje w naszym warsztacie terapii zajęciowej. Obydwie nasze prezentacje oraz wypowiedzi naszych wychowanków były przykładami dobrych praktyk stosowanych w naszych placówkach i żywą ilustracją do podejmowanych w trakcie konferencji kwestii.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49