Rok 2014

foto03CAPSO to skrót tytułu dwuletniego programu badającego pracę Caritas w Europie. Projekt realizuje 32 specjalistów z niemieckiej Caritas, zwłaszcza z Bawarii, Nadrenii Północnej, Westfalii oraz Brandenburgii. Celem projektu jest poznanie przez jego uczestników w jaki sposób funkcjonują systemy społeczne w innych krajach europejskich i jakie zadania podejmuje i realizuje w nich Caritas. Zapoznają się oni przy okazji z historią, kulturą i tradycją odwiedzanych krajów. Uczestnicy przez wymianę doświadczeń mają okazję poznać szerszą, europejską perspektywę napotykanych problemów społecznych i zdobyć wiedzę na temat ich rozwiązywania w poszczególnych krajach. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja i zachęta do uczenia się języków obcych.
Caritas Archidiecezji Katowickiej przez dwa tygodnie gościła dwie przedstawicielki niemieckiej Caritas, które odwiedziły w tym czasie większość placówek prowadzonych przez nas w regionie. Odwiedzając nasz Ośrodek, panie zapoznały się z warunkami pracy i ofertą naszego warsztatu terapii zajęciowej, wzięły udział w treningu naszych sportowców, spotkały się z zespołem „Od Serca”, odwiedziły mieszkańców DPS w ich pokojach i świetlicach.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o kolejnych etapach adaptacji budynku, interesowały je sposoby finansowania i rozliczania środków przeznaczonych na działalność poszczególnych działów. Chętnie podzieliliśmy się z naszymi gośćmi naszym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Z przyjemnością przyjmowaliśmy słowa uznania dla naszych starań. Cieszyliśmy się, że nasze placówki zrobiły na paniach dość dobre wrażenie. Teraz pozostaje nam tylko poczekać na raport, jaki zostanie sporządzony w wyniku przeprowadzonego projektu i być może na kolejne spotkanie, bo kto wie, może z tego miłego kontaktu jeszcze się coś w przyszłości ciekawego zrodzi dla naszych wychowanków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49