Rok 2014

foto 36Podczas jednego z objawień siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, jakie miało miejsce 16 czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan Jezus ukazał Swoje Boskie Serce mówiąc: "Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto - szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Strumienie Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali". Pan Jezus pragnie, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, której dał wyraz składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas Mszy św. Jesteśmy Mu winni nieustanne dziękczynienie i uwielbienie. Winniśmy mu przebłaganie za nasze grzechy i grzechy wszystkich ludzi, które zraniły Jego Najświętsze Serce.

Po wielu trudach i przeciwnościach, papież Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego Serca, a w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą ludzkość Sercu Jezusowemu, a Papież Pius XI w 1928 polecił obchodzić to święto.

Nasz Ośrodek, poświecony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, jak co roku, bardzo uroczyście obchodził swoje patronalne święto. We Mszy Świętej uczestniczyli wychowankowie i podopieczni wszystkich trzech wchodzących w jego skład placówek oraz pracownicy i goście, wśród których nie zabrakło prezydent Rudy Śląskiej – pani Grażyny Dziedzic oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – pana Krystiana Morysa. Liturgii przewodniczył dyrektor katowickiej Caritas ks. dr Krzysztof Bąk. Oprócz niego w intencji mieszkańców, uczestników WTZ i ŚDS, pracowników i ich rodzin modlili się ks. Tomasz Nowak – zastępca dyrektora Caritas oraz nasz ośrodkowy kapelan ks. dr Antoni Bartoszek. W swojej homilii ks. Krzysztof podkreślił to, co najbardziej czyni nas podobnymi do Pana Boga – czyli Miłość. Tylko człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zdolny jest do kochania, i tylko człowiek, który potrafi wybaczać i kochać miłością bezinteresowną może upodobnić się do swojego Stwórcy. Życząc wszystkim stałego wzrastania w Miłości ks. dyrektor podziękował serdecznie ks. Antoniemu za jego ogromne zaangażowanie w pracę duszpasterska na terenie Ośrodka oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom za każdy gest miłosierdzia i serce wkładane w codzienną pracę na rzecz powierzonych naszej pieczy wychowanków. Po Mszy Świętej goście oraz delegacje wychowanków i pracowników z poszczególnych działów zasiedli do uroczystego, odpustowego obiadu w naszej, pięknie odnowionej ostatnio jadalni. Aż chciałoby się dodać: „I ja tam byłem, miód i wino piłem…” A, że byłem, to dodaję – tyle, że bez wina…     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49