Rok 2014

03W ramach obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, dnia 30 maja w Starej Bykowinie został zorganizowany przez nasz ośrodek plener malarsko- fotograficzny.

Miejscem spotkania było Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS), którego celem jest rozbudowanie więzi lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, zagospodarowanie czasu wolnego oraz współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi.

Dzięki uprzejmości kierownika tej placówkii zarówno artysty pana Jerzego Obrodzkiego, mieliśmy przyjemność 'dotknąć' tych działań i podziwiać wystawy malarskie , fotograficzne oraz zachwycić się wytworami lokalnych artystów. Niewątpliwie zostawiło to ślad w uczestnikach naszego pleneru i rozbudziło ich wyobraźnię twórczą, czego wynikiem są powstałe prace plastyczne  traktujące o urokliwej, starej Bykowinie, oraz bardzo ciekawe kadry fotograficzne, które nasi podopieczni zrobili  mimo niezbyt  sprzyjającej nam pogody.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49