Rok 2014

W przededniu rozpoczęcia tegorocznych obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w sąsiadującej z naszym Ośrodkiem filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej zainaugurowano wystawę prac naszych podopiecznych. Od miesiąca już, prace przedstawiające ciekawe obiekty znajdujące się na terenie naszego miasta były prezentowane w galerii „Fryna” mieszczącej się w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, o czym informowaliśmy już wcześniej. Wystawa została przygotowana w związku z przypadającym w tym roku 55 rocznicą powstania Rudy Śląskiej w jej obecnych granicach. Mając na uwadze zarówno jubileusz naszego miasta jak i szczególny czas promowania możliwości i potencjału jaki posiadają osoby o obniżonej sprawności związany z Tygodniem Godności Osób Niepełnosprawnych chcieliśmy, aby również w naszej dzielnicy mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z twórczością swoich sąsiadów, a naszych wychowanków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49