Rok 2014

report 10Od pątku, 16 maja, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach można oglądać prace naszych wychowanków i pracowników. Wystawa „Szukałem was…” powstała w 2014 roku w środowisku osób związanych z Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie. To już trzecia tego typu artystyczna inicjatywa realizowana w ramach cyklu „Spotkania”, w którym swoje dokonania prezentują twórcy rekrutujący się spośród wychowanków, podopiecznych i pracowników halembskiego Ośrodka. Wszyscy oni są amatorami, którzy podejmują działania artystyczne z autentycznej i bezinteresownej potrzeby serca, z miłości do sztuki. Łączy ich talent, umiłowanie piękna, radość tworzenia i artystyczne poszukiwania.Niniejsza wystawa jest dedykowana św. Janowi Pawłowi II i jest jedną z form uczczenia przez naszą wspólnotę tego wybitnego Polaka i Kapłana oraz jego błogosławionego pontyfikatu. Podjęte działania artystyczne, których efekty obecnie prezentujemy, stanowiły - obok dziewięciodniowej sztafety modlitewnej (zakończonej całonocną adoracją Najświętszego Sakramentu) w ośrodkowej kaplicy, sztafety pływackiej (zorganizowanej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej) oraz pielgrzymki przedstawicieli naszego Ośrodka do Rzymu i udział we Mszy św. kanonizacyjnej - element wspólnego przygotowania do kanonizacji i jej przeżywania. Są jednocześnie wyrazem naszego szczerego podziękowania Bogu za dar apostolskiego życia Karola Wojtyły i wszelkie dobro jakiego za jego sprawą doświadczyła nasza Ojczyzna i indywidualnie każdy z nas.

Św. Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do sztuki, doceniając głęboko ludzki i zarazem mistyczny wymiar twórczości artystycznej, zarówno literackiej, muzycznej, plastycznej, architektonicznej. Dostrzegał związek twórczości człowieka z Boskim misterium stworzenia. Czemu dał wyraz m.in.
w „Liście do artystów”, w którym pisał: „Bóg powołał zatem człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą. W «twórczości artystycznej» człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się jako «obraz Boży» i wypełnia to zadanie przede wszystkim kształtując wspaniałą «materię» własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę nad otaczającym go światem. Boski Artysta, okazując artyście ludzkiemu łaskawą wyrozumiałość, użycza mu iskry swej transcendentnej mądrości i powołuje go do udziału w swej stwórczej mocy”. Wielokrotnie też podkreślał, że Kościół potrzebuje sztuki, zaś sztuka potrzebuje Kościoła, gdyż bez Bożego tchnienia stanie się tylko zabawką i pustą formą.
Prezentowany przez Karola Wojtyłę pozytywny stosunek do sztuki, jego częste kontakty ze środowiskiem artystów, a nade wszystko własne doświadczenie i zaangażowanie twórcze, z którego nie rezygnował nawet wówczas, gdy został papieżem, sprawiają, że dla wielu jest wzorem przykładnego realizowania powołania artysty i chrześcijanina. Zapatrzeni w postać świętego Jana Pawła II, przyjaciela i przewodnika artystów, wybraliśmy właśnie taką formę dla jego uczczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49