Rok 2014

26 kwietnia w sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach Śląskich, u stóp Matki Miłosierdzia spotkali się wolontariusze zaangażowani w pracę w Parafialnych Kół Caritas, pracownicy z prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej placówek wraz ze swoimi podopiecznymi oraz prowadzący Szkolne Koła Caritas wraz z dziećmi angażującymi się w ich działalność. Wszyscy pielgrzymowaliśmy do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej by w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II dziękować Panu Bogu za kolejny rok naszej działalności i prosić za jego i Matki Bożej wstawiennictwem o dalsze łaski i siły dla wszystkich angażujących się w to wielkie charytatywne dzieło. Święto Caritas powiązane z Niedzielą Bożego Miłosierdzia jest okazją do podziękowań ale i do przypomnienia istoty podejmowanych dzieł miłosierdzia. - Jesteście ambasadorami Bożego Miłosierdzia - powiedział w kazaniu ks. Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej. - Macie nieść pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują. Wszyscy zaangażowani w dzieło Caritas przedłużają miłosierne ręce Pana Boga poza mury kościołów. Ks. Krzysztof przypomniał również, że Caritas nie jest tylko jedną z instytucji pomocy społecznej. - Caritas zawsze działa w Imię Chrystusa, na którego dźwięk zgina się każde kolano!

Tylko w imię Boga robienie czegokolwiek ma sens. Przed Bożym Miłosierdziem nie możemy stawiać blokady. Kaznodzieja zwrócił również uwagę na to, że wszyscy czyniący jakiekolwiek dobro są narażeni na różnorodne ataki ze strony szatana, bo wszystko to, czego podejmujemy się w imię Jezusa Chrystusa uderza w sprawcę wszelkiego zła. Dlatego wszyscy potrzebujemy modlitewnego zaplecza, modlitwy, która jedynie jest w stanie wyprosić u Boga tak potrzebne nam wsparcie i odeprzeć tego, który stara się przeszkodzić naszym działaniom. O tej modlitwie wszyscy pamiętajmy i nie ustawajmy. Tej modlitwy nie zabrakło też w Piekarach, bo Msza Święta została poprzedzona nabożeństwem do Matki Bożej, Gospodyni tego miejsca. Na zakończenie Mszy Świętej Arcybiskup Wiktor Skworc podziękował wszystkim obecnym za wrażliwość na ludzką biedę i każdą pracę wykonywaną na rzecz bliźniego, za troskę o wszystkich potrzebujących w parafiach, domach rodzinnych i placówkach prowadzonych przez Caritas. Udzielił on wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i zaprosił na przygotowany przez organizatorów poczęstunek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49