Rok 2014

Dzien skupienia  P4160074W przededniu Wielkiego Triduum Paschalnego pracownicy naszego Ośrodka mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnym, organizowanym od lat, w trosce o wzrost duchowy naszej kadry, wielkopostnym dniu skupienia. Tym razem w rolę narzędzia w ręku Pana Boga, którym stara się on otwierać nasze serca, wcielił się redaktor naczelny diecezjalnego „Radia M” – ks. Michał Anderko. Jak przystało na głoszącego Słowo Boże w „Caritasie” posłużył się on pierwszą encykliką ojca świętego Benedykta XVI – „Deus Caritas est”. Zauważył na wstępie, że w sercu „Caritasu” nie można mówić o czymś innym, niż o Bożej Miłości. To właśnie ten, najbardziej osobisty akt, akt Bożej Miłości, płynącej od Tego, który sam jest Miłością stał się przedmiotem naszych rozważań, zarówno w czasie konferencji, jak i kazania podczas Mszy Świętej. Kaznodzieja mówił o Miłości niezmiennej i konsekwentnej, miłości wrażliwej i tkliwej, mówił o nieskończonej Miłości Boga do człowieka i pytał o naszą gotowość do odpowiadania na tę Miłość. Przywołał wiele oczywistych prawd, które warto sobie przypominać. Z jego ust padło kilka pytań, nad którymi warto się zastanowić.

Na zakończenie ks. Michał zwrócił uwagę na wielkość i znaczenie Bożego Miłosierdzia, co szczególnie pięknie wybrzmiało w kontekście oczekiwania na, bliską już, kanonizację naszego, ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. W trakcie dnia skupienia wielu pracowników skorzystało z możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty. Wszyscy obecni na Mszy świętej mieli okazję przyjąć Pana Jezusa pod dwoma postaciami. Na zakończenie dyrektor Ośrodka z pracownikami podziękowali za czas i słowa do nas skierowane przez ks. Michała i ofiarowali mu okolicznościowe upominki świąteczne przygotowane w naszym warsztacie terapii zajęciowej. Spotkanie z księdzem redaktorem było dla nas szczególną i piękną, niestety nie transmitowaną przez radio, audycją. Z pewnością zostanie ono na długo w naszych sercach. Serdecznie dziękujemy również ks. Antoniemu, za to że od lat niezmiennie dba o jakość i poziom naszych dni skupienia. Niezmiennie są one pod tym względem bardzo wyśrubowane. Za to również wielkie Bóg zapłać. Wszystkim, biorącym udział w tym spotkaniu również bardzo serdecznie dziękujemy.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49