Rok 2014

foto017 kwietnia 2014 roku Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu gościło 27 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pod nazwą: „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück". Nasz Ośrodek znalazł się w gronie współorganizatorów konkursu wraz z jego pomysłodawczynią i inicjatorką - panią Maria Lorens - dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. Ze szkołą tą współpracujemy od wielu lat, a podtrzymywanie wzajemnych dobrych relacji i wspieranie podejmowanych przez nasze placówki inicjatyw ubogaca obie strony. W tegoroczną edycję konkursu włączyli się obejmując honorowy patronat nad imprezą: dr Wanda Półtawska i Katarzyna Mateja - więźniarki KL Ravensbrück, Maria Pańczyk - Pozdziej - Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty, dr Andrzej Drogoń - Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Prezentująca fragmenty swych programów młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna przybyła do naszego miasta z wielu miast naszego województwa. Atmosfera na scenie udzieliła się licznie zgromadzonej na sali widowni. Podczas prezentacji występującym towarzyszyła absolutna cisza połączona z refleksją obserwujących ich rówieśników. Słowa wiceprezydent Miasta Ruda Śląska - pani Anny Krzysteczko - przywołujące wartość pokoju i wartość imion jakie nosimy w kontekście okoliczności, w jakich były one zamieniane na numery, były równie poruszające jak przedstawiane fragmenty lagrowej twórczości. Recytację uczniów, które w tym roku były na wyjątkowo wysokim poziomie, wzbogaciły przejmujące prezentacje grupy artystycznej działającej w ramach koordynowanego przez pana Krzysztofa Piechaczka, a od lat działającego w naszym mieście projektu "Profilaktyka a Sztuka". No i na koniec warto wspomnieć, że dekoracja, w jaką została ubrana scena podczas tego niezwykłego konkursu, była dziełem pracowników naszego Ośrodka oraz, że pośród prac byłej więźniarki obozu w Ravensbrück - pani Marii Hiszpańskiej Neumann, prezentowanych na towarzyszącej gali finałowej wystawie, która również została przez nas przygotowana, znalazły się po raz pierwszy publicznie zaprezentowane prace autorstwa pana Dariusza Sitko - naszego dyrektora.

Read more: http://rudaslaska.com.pl/i,w-kregu-poezji-lagrowej,200274,1001494.html#ixzz2yJWiJkl1

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49