Rok 2014

fotka 03Tradycyjnie już, z inicjatywy Apostolstwa Chorych, w panewnickiej Bazylice Ojców Franciszkanów spotkały się osoby chore, starsze wiekiem i niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami... na dorocznej adoracji Bożego Żłóbka. Spotkanie rozpoczęła o godz. 13.00 uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Metropolita Katowicki ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Wśród kapłanów sprawujących Najświętszą Ofiarę był zastępca dyrektora naszej archidiecezjalnej Caritas – ks. Tomasz Nowak.
Nam, jako Ośrodkowi, przypadło szczególne wyróżnienie. Poproszeni przez dyrektora Apostolstwa Chorych, księdza Wojciecha Bartoszka, przygotowaliśmy dar dla ks. Arcybiskupa, który wraz z chlebem i winem przedstawiciele naszego Ośrodka złożyli na ręce głównego celebransa. Darem tym była kopia witrażu z naszego nowego ołtarza, jaki niedawno, bo w grudniu ubiegłego roku, poświęcony został przez ks. Arcybiskupa podczas uroczystości 25- lecia archidiecezjalnej Caritas. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym halembskim akcencie.

Podczas Liturgii Słowa wykonanie psalmu powierzono zastępcy dyrektora naszego Ośrodka, panu Witoldowi Hanke, co również poczytujemy sobie za zaszczyt i wyróżnienie. Uroczysta Msza Święta z Panewnik była transmitowana przez Telewizję Polonia, dzięki czemu i pozostali mieszkańcy naszego Domu mogli brać w niej udział. Po Mszy Świętej wspólnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Betlejemskim Żłóbku. Wszyscy obecni na adoracji mogli otrzymać tzw. błogosławieństwo lourdzkie, czyli indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49