Rok 2014

fotka 03Już po raz dziesiąty w Domu Kultury w Bielszowicach odbyły się jasełka integracyjne przygotowane wspólnie przez Miejskie Przedszkole nr 30, Szkołę Podstawową nr 8, Szkołę Podstawową nr 13, Szkołę Podstawową nr 14, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 14, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 oraz Zespół Szkół Publicznych „Don Bosco” w Świętochłowicach. Wśród występujących byli młodzi mieszkańcy naszego Domu. Nasi mieszkańcy reprezentowali Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza, którego są uczniami. Na scenie, w gronie aniołów, pojawiła się Weronika Lewkowicz, która swym pięknym głosem wypełniła przestrzeń bielszowickiej Sali widowiskowej. Inni nasi mieszkańcy Mariusz Janocha i Patryk Kolany wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z zespołu „Tacy Sami” pięknie zaprezentowali się w tańcach świątecznych. Jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z rudzkich szkół ubarwił muzycznie zespół „Jankle”z MDK nr 1 w Zabrzu. Przedstawione widowisko miało po trzykroć charakter integracyjny. Integrowało niewątpliwie zdrowe dzieci i młodzież z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami, integrowało uczniów z różnych szkół i w różnym wieku, a ze względu na przedstawiane w nim misyjne treści, z pewnością niosło przesłanie integracji ludzi na całym świecie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49