Rok 2013

web 11W swojej homilii ks. Arcybiskup przypomniał trudną sytuację Kościoła w latach powojennych i podejmowane przez władze komunistyczne działania zmierzające do zniszczenia misji charytatywnej Caritas. Przywołał postać księdza biskupa Czesława Domina, który włożył wiele wysiłku w odbudowanie tak potrzebnych struktur umożliwiających działalność charytatywną. Słowa uznania skierował pod adresem księdza Mariana Malchera, który, będąc bliskim współpracownikiem biskupa Czesława, koordynował w stanie wojennym akcję pomocy żywnościowej, która płynęła do Polski z całego świata. Arcybiskup serdecznie  podziękował pracownikom i wolontariuszom Caritas za wierne naśladowanie Miłosiernego Samarytanina wyrażaną w posłudze na rzecz ubogich, chorych, niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej. Ksiądz Arcybiskup podziękował również wszystkim zaangażowanym w działalność parafialnych kół Caritas.

Podkreślił znaczenie świadectwa zaangażowanych w niesienie pomocy bliźnim, którzy realizując na co dzień misję Caritas stanowią obraz Miłości Chrystusa w Kościele.

Przed rozpoczęciem Liturgii Eucharystycznej ksiądz Arcybiskup poświęcił nowy ołtarz, który został zaprojektowany i wykonany, prawie w całości, przez pracowników i wychowanków tutejszego Ośrodka.

Po Mszy Świętej  wszyscy przeszli do naszej jadalni, gdzie zasłużeni pracownicy Caritas otrzymali z rąk pana wicewojewody Piotra Spyry wysokie odznaczenia państwowe przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Piotr Kowalski – dyrektor Ośrodka Matka Boska Różańcowa w Pszczynie,Anna Wawrzyczek – dyrektor Ośrodka św. Rodzina w Ustroniu oraz Radosław Smydra – główny księgowy Caritas Archidiecezji Katowickiej. Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczono: Krzysztofa Kołodzieja – dyrektora Ośrodka św. Florian w Chorzowie, Beatę Ogórkę – zastępcę dyrektora Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej oraz Katarzynę Sawaryn – dyrektor DPS św. Anna w Tychach. Wręczono również Brązowe Krzyże Zasługi. Otrzymali je: Witold Botor – dyrektor Ośrodka św. Faustyna w Tychach, Aleksander Szendzielorz – dyrektor Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, Andrzej Pałka – dyrektor Ośrodka św. Franciszek i Hiacynta w Wodzisławiu Śląskim.

Po wręczeniu odznaczeń państwowych ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc udekorował pracowników Caritas medalami Pro Ecclesia et Pontifice. Medal ten to jedno z najwyższych odznaczeń jakie papież może przyznać osobom konsekrowanym i świeckim. Ustanowił je papież Leon XIII w 1888 roku. Medal jest przyznawany na wniosek biskupów diecezjalnych osobom duchownym i świeckim szczególnie zasłużonym dla Kościoła lub bliźnich. 7 października tego roku w Watykanie zostały zatwierdzone przez Ojca Świętego Franciszka dwa takie medale dla naszych pracowników. Jednym z nich Arcybiskup uhonorował Witolda Hanke – zastępcę dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej – Halembie, drugi zaś trafił do Jarosława Czapelki – dyrektora Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej.

Pięcioro naszych pracowników, z okazji jubileuszu, otrzymało również z rąk księdza Arcybiskupa listy gratulacyjne.

W imieniu odznaczonych podziękowanie na ręce pana wicewojewody złożyła Anna Wawrzyczek, zaś ks. Arcybiskupowi podziękował Witold Hanke: Wasza Ekscelencjo Księże Arcybiskupie. Otrzymane przed chwilą z rąk księdza Arcybiskupa, wyróżnienie, jest dla nas wielkim zaszczytem. Odznaczenie nas przez Ojca Świętego Franciszka medalem Pro Eclesia et Pontifice odbieramy, z jednej strony, jako wielki honor i nagrodę, której nie sposób porównać z innymi, ale i jako, a może przede wszystkim, zobowiązanie. Dziękując za to szczególne wyróżnienie i zaufanie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieło Miłości, dzieło Caritas, któremu przed laty zdecydowaliśmy się poświęcić swoje życie, przynosiło jeszcze piękniejsze owoce. Dzięki temu zobowiązaniu mamy szansę na wieczną młodość, bo Miłość przecież nigdy się nie starzeje. Ona prowadzi nas do Boga, który sam przecież jest Miłością. Jednocześnie pragniemy podziękować za to, że tak wiele tej Miłości doświadczamy i zadedykować to przepiękne wyróżnienie naszym rodzinom i współpracownikom. Dziękujemy za ich wsparcie, życzliwość, za wspólną pracę na rzecz człowieka potrzebującego i za każdą modlitwę. Z całego serca - Bóg zapłać.

Ksiądz Krzysztof Bąk, dyrektor naszej archidiecezjalnej Caritas serdecznie podziękował swemu poprzednikowi, księdzu Marianowi Malcherowi za wspaniały przykład długoletniej pracy charytatywnej na Śląsku.

Następnie pani Bożena Stępień – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pani Grażyna Dziedzic – prezydent Rudy Śląskiej i Krystian Morys – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej złożyli na ręce ks. Krzysztofa Bąka życzenia dla całej, obchodzącej jubileusz, katowickiej Caritas, a dziękując za dotychczasową, wzorową współpracę uhonorowali go tytułem i obdarowali statuetką „Anioł Pomocy Społecznej”.

Nasze starania, czyli starania rudzkich placówek związanych z Caritas, również zostały zauważone przez władze naszego miasta. Zarówno nasz dyrektor – Dariusz Sitko, jak i dyrektor Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie – Jarosław Czapelka, otrzymali z rąk pani prezydent i dyrektora MOPSu stosowne podziękowania. Statuetkę „Wdzięczni za Serce” jako wyraz uznania za całokształt wieloletnich działań na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnej młodzieży rudzkiej odebrał z rąk dyrektora Morysa – Dariusz Sitko.  

Kiedy goście zasiedli przy stole, czas umilali im śpiewem nasi wychowankowie z zespołu „Od Serca” wspierani przez uczennice z zaprzyjaźnionego z Ośrodkiem Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49