Aktualności i Kronika

zajawka swiadkowie

W maju 2018 r. Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" w Rudzie Śląskiej Halembie przystąpił do ogłoszonego przez Caritas Polska programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski". W ramach tego programu zrealizowaliśmy projekt społeczno-kulturalny pn. „Świadkowie Niepodległości", który bezpośrednio odnosił się do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Projekt był zorientowany na poprawę jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających życiowych utrudnień i barier wynikających z niepełnosprawności i postępującego procesu starzenia się.

Jego celem było:
→ zwiększenie partycypacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i seniorów, w formie receptywnej poprzez udostępnienie im oferty kulturalnej oferowanej przez lokalne instytucje kultury, zarazem stworzenie warunków do podejmowania przez nich własnej aktywności artystycznej i rekreacyjnej, w trakcie warsztatów i plenerów artystycznych, wycieczek i zajęć aktywizujących psychomotorycznie;
→ popularyzowanie i podniesienie rangi działań artystycznych niepełnosprawnych twórców, m.in. przez przygotowanie spektaklu pt. „Paciorki Niepodległości” i jego opublikowanie w formie audio-wizualnej, zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Świadkowie Niepodległości” i zaprezentowanie jego laureatów w trakcie wystawy w uznanej galerii;
→ wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i pogłębienie integracji społecznej, dzięki udziałowi we wspólnych inicjatywach kulturalnych i społecznych młodych osób niepełnosprawnych i seniorów, m.in. w trakcie spotkań integracyjnych, wspólnych wyjść do lokalnych instytucji kulturalnych, czy wyjazdów pielgrzymkowo-turystycznych do znaczących, w kontekście historycznym i religijnym, miejsc w regionie i kraju;
→ uczczenie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski przez przygotowanie widowiska teatralnego o tematyce patriotycznej zatytułowanego „Paciorki Niepodległości”, wernisaż pokonkur-sowej wystawy plastycznej „Świadkowie Niepodległości” i plakatowej wystawy pt. „Krzyż i orzeł”, zorganizowanie z okazji Święta Niepodległości uroczystego spotkania integracyjnego dla przedstawicieli rudzkiego środowiska kombatanckiego (Kombatantów, Sybiraków, członków Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 oraz osób represjonowanych w stanie wojennym) oraz w okolicy świąt Bożego Narodzenia imprezy „Wigilia dla Seniora” (w oprawie religijno-patriotycznej).
W okresie pomiędzy majem a grudniem zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych, w trakcie których osoby niepełnosprawne, uzdolnione muzycznie i aktorsko, związane z zespołem teatralno-muzycznym „Od Serca” (prowadzonym przez moderatorów Witolda i Katarzynę Hanke) przygotowały, zaprezentowały lokalnej społeczności i nagrały na nośniku dvd widowisko patriotyczne, opisujące losy polskiej rodziny na przestrzeni lat 1918 – 1989. Spektakl przypomniał najważniejsze wydarzenia dotyczące polskiej historii z tego okresu. Z kolei dla osób zainteresowanych sztukami plastycznymi i fotografią zorganizowaliśmy cykl zajęć plenerowych (np. przy zamku w Chudowie, Babicach, Ogrodzieńcu, Krakowie, Częstochowie), podczas których doskonaliły one swoje artystyczne kompetencje i poszerzały wiedzę z zakresu historii i kultury. Najbardziej efektowne prace plastyczne zostały przedstawione na wystawie „Kartki z podróży”, którą zorganizowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim, przy współpracy z Wydziałem Teologicznym.
Rozwijaniu partycypacji kulturalnej i społecznej służyły również wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne, m.in. na Jasną Górę, na Górę Świętej Anny, do Kalwarii Zebrzydowskiej czy Wrocławia. Zaś jedną z ciekawszych lekcji historii była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Powstań Śląskich, obejrzenie w kinie filmów historycznych „Katyń - ostatni świadek” i „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Głębokich wzruszeń dostarczył również film „Chleb z nieba”, który zarazem prowokował do pogłębionej refleksji nad darem Bożego Narodzenia i jego aktualności w naszym życiu.
Budowaniu międzypokoleniowej więzi służyły, oprócz wspólnych wypraw pielgrzymkowych i wyjść do obiektów kultury, organizowane przez nas spotkania integracyjne młodych osób niepełnosprawnych z seniorami, takich jak „Dzień Aktywności Motorycznej” (zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Halembie oraz w Chorzowskim Parku Śląskim), „Integracyjny Turniej Gier Stoli-kowych” (rozegrany w dniu 31 sierpnia z okazji „Dnia Solidarności i Wolności"), „Świąteczny Turniej Bocce”. Spotkania te dostarczyły beneficjentom okazji do doskonałej zabawy, relaksu, wzmocnienia kondycji psychofizycznej i aktywności intelektualnej.
W trakcie realizacji projektu objęliśmy wsparciem ponad stuosobową grupę beneficjentów: niepełnosprawnych rudzian i seniorów. Wyrażamy nadzieję, iż projekt będzie nadal kontynuowany i rozwijany.
W imieniu realizatorów i beneficjentów projektu „Świadkowie Niepodległości” dziękuję wszystkim, którzy udzielili nam jakiegokolwiek wsparcia w trakcie jego trwania. Szczególną wdzięczność wyrażamy wobec Caritas Polska i serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań i wsparcie finansowe dla naszej inicjatywy. Bóg zapłać!
Z serca dziękuję i kieruję słowa uznania w stronę swoich współpracowników i wolontariuszy, którzy włożyli tak wiele pracy, wysiłku i serca w ten projekt. Dziękuję uczestnikom projektu za zaangażowanie i gratuluję osiągniętych sukcesów, zwłaszcza tych na niwie artystycznej. Gratuluję zespołowi teatralno-muzycznemu „Od Serca” i laureatom konkursu plastycznego. Dziękuję za tak wspaniałe uświetnienie obchodów stulecia Niepodległości Polski i promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Szczęść Boże!
Dariusz Sitko
Dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49