Aktualności i Kronika

zajawka program2Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: - 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, - 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: - ośrodki pomocy społecznej, - organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
Podprogram 2014
Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.
Podprogram 2016
Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.
Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
- Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
-
Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
-
Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
-
Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
-
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
-
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
-
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
-
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
-
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
-
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
-
Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
-
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
-
Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
-
Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
-
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach, ul. Nowokościelna 56
-
Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
-
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
-
Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7.
Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie to:
-
14.11.2016 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
-
15.11.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
-
17.11.2016 – Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
-
18.11.2016 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
-
23.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
- 24.11.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa w Pszczynie, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
-
25.11.2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
-
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
-
30.11.2016 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”
-
30.11.2016 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Aktywne poszukiwanie pracy”
-
30.11.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Dietetyka, „Diety które chronią przed chorobami XXI wieku”.
Zaplanowane działania w miesiącu grudniu to:
-
05.12.2016 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, Edukacja ekonomiczna, „Efektywne zarządzanie budżetem domowym”
-
08.12.2016 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
-
12.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Prawidłowe odżywianie i wpływ diety na zdrowie”
-
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
-
14.12.2016 – CAK Ośrodek św Faustyna, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
-
15.12.2016 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
-
16.12.2016 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Kup mi! Kup mi! Czyli jak pokochać Świnkę Skarbonkę i nauczyć się oszczędzania”
-
19.12.2016 – CAK Ośrodek NSJ, Dietetyka, „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49