Aktualności i Kronika

zajawka program2Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103 informuje, że w dniach 12 - 13 grudnia 2018 roku od godziny 9.00 do 14.00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

wydawka startCaritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

zajawka program2Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103 informuje, że w dniach 7 - 8 marca 2018 roku od godziny 9.00 do 14.00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

zajawka program2Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: - 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, - 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: - ośrodki pomocy społecznej, - organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Podkategorie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49